Súťaž o najkrajšiu predzáhradku v Pezinku

Táto informácia bola publikovaná od 21. 04. 2022 do 05. 05. 2022

Už od 21. apríla do 30. mája je možné prostredníctvom dotazníka prihlásiť a nominovať pezinské predzáhradky a komunitné záhrady do súťaže. Urobiť tak môžete na linku https://arcg.is/yzHGb na webovej stránke mesta.

Vyhlasovateľom súťaže je mesto Pezinok a jej cieľom je zvýšiť povedomie o upravených priestoroch pred bytovými domami formou predzáhradiek a komunitných záhrad.

Zároveň chce samospráva motivovať aj obyvateľov Pezinka k aktivitám za účelom skrášlenia svojho bezprostredného okolia.

 

Súťaž je v časovom rozsahu rozdelená:

  • apríl/máj 2022 – spustenie súťaže: prijímanie nominácií podľa kategórií
  • máj/jún 2022 – hodnotenie odbornou, resp. výberovou komisiou*
  • jún/júl 2022 – spustenie hlasovania online
  • posledný júlový týždeň 2022 – uzavretie súťaže odbornou/výberovou komisiou*
  • prvý augustový týždeň 2022 – vyhlásenie výsledkov súťaže

*Výberovú komisiu plánujeme v zložení piatich členov, z čoho dvaja by mali zastupovať odbornú zložku mestského úradu a ostatní členovia budú doplnení z radov poslancov a verejnosti.

Ilustračné foto

Kategórie:

  1. Najkrajšia predzáhradka pred bytovými domami
  2. Najkrajšia komunitná záhrada

Úspešným súťažiacim budú poskytnuté vecné ceny.