Oznam k zápisu detí do Materskej školy gen. Pekníka

Táto informácia bola publikovaná od 03. 05. 2022 do 10. 05. 2022

Ilustračné fotoZápis detí do Materskej školy, gen. Pekníka 2, Pezinok sa pre školský rok 2022/2023 neuskutoční pre deti, ktoré sú mladšie ako 5 rokov, čiže zápis bude realizovaný pre zákonných zástupcov detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a teda dosiahnu k 31. 8. 2022 vek 5 rokov. Zákonní zástupcovia mladších detí si môžu podať žiadosť na predprimárne vzdelávanie do iných materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok.

MŠ gen. Pekníka nebude od septembra 2022 prijímať deti (okrem detí, ktoré si budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie). Dôvodom je plánované začatie prístavby a kompletnej rekonštrukcie elokovaného pracoviska na Cajlanskej ulici na jeseň 2022. Preto dôjde k prerušeniu prevádzky existujúceho elokovaného pracoviska MŠ Cajlanská 7 a následne k obmedzeniu kapacitných možností Materskej školy gen. Pekníka pre nasledujúci školský rok.

„Teším sa, že budeme mať konečne nové priestory, ktoré budú vyhovovať všetkým hygienickým štandardom, s novou jedálňou a vlastnou kuchyňou. Jej kapacita pokryje stravu aj pre ďalšie materské školy v meste. Rekonštrukcia vyrieši tiež dlhodobý problém s vlhkosťou budovy materskej školy. Vďaka prístavbe získa Pezinok jedinú bezbariérovú škôlku v meste,“ povedala riaditeľka MŠ gen. Pekníka.

Vybudovanie prístavby objektu Materskej školy Cajlanská 7 zlepší kapacitné, ale aj technické vybavenie materskej školy na nasledujúce obdobia.