Oprava výtlkov na mestských komunikáciách

Táto informácia bola publikovaná od 06. 05. 2022 do 13. 05. 2022

Ilustračné foto

Cez víkend mesto začne opravovať výtlky. Zoznam bol zostavený na základe podnetov od občanov, obhliadky jednotlivých častí mesta referentom dopravy a mestskými policajtmi i vyťaženosti jednotlivých komunikácií. Práce začnú už tento víkend na uliciach Holubyho, Malokarpatskej, Majakovského, SNP, Suvorovovej, Mladoboleslavskej, Trnavskej, Rázusovej a Cajlanskej.  V prípade nepriaznivého počasia sa práce presunú na nasledujúce dni, o čom vás budeme priebežne informovať.

Prosíme majiteľov vozidiel, aby v okolí výtlkov v uvedených lokalitách parkovali vo vzdialenosti minimálne 2 metre.  So zalievaním výtlkov na cestách mesto začína teraz z dôvodu, že oddelenie stratégie a životného prostredia čakalo na stabilné teploty, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v procese opravy, ako aj v kvalite výsledku. Výber dodávateľa prebehol prostredníctvom Verejného obstarávania. Víťazom sa stala spoločnosť DOPRA – VIA, a.s. s ponukou 50,40 € s DPH za m², čo celkovo predstavuje takmer 200 m²  plochy výtlkov.

Oprava sa bude realizovať tryskovou metódou. „Rozhodli sme sa pre ňu z dôvodu, že je možné opravy vykonávať za bežnej prevádzky bez výrazných obmedzení, výtlk netreba predtým frézovať ani vyrezávať, vozidlo je spratné a zmestí sa teda aj na užšie komunikácie, opravené miesta sú ihneď prejazdné a táto metóda sa vyznačuje tiež nízkymi nákladmi,“ vysvetlila vedúca oddelenia stratégie a životného prostredia Daniela Vašková Kasáková.

Na opravu výtlkov v meste bolo pôvodne v rozpočte na rok 2022 navrhnutých 50 000 €. Keďže poslanci mestského zastupiteľstva neschválili navýšenie príjmov do rozpočtu mesta navýšením daní,  v upravenej verzii rozpočtu je v aktuálnom roku na túto činnosť určených 10 000 €.  V danej hodnote bude dodávateľ realizovať opravy až do jej vyčerpania.

Po oprave výtlkov na uliciach Holubyho, Malokarpatskej, Majakovského, SNP, Suvorovovej, Mladoboleslavskej, Trnavskej, Rázusovej a Cajlanskej budú práce pokračovať v ďalších lokalitách mesta, o čom vás budeme informovať prostredníctvom mestských médií.

 Celkové ukončenie prác sa predpokladá na konci mája.