Stavebný úrad v obmedzenom režime od 16.5. – 20.5.2022

Táto informácia bola publikovaná od 12. 05. 2022 do 21. 05. 2022
Klientske centrum MsÚ Pezinok bude od stredy 11.5. do piatka 13.5.2022 zatvorené pre verejnosť z dôvodu sťahovania do nových priestorov. Podateľňa bude dočasne fungovať prostredníctvom schránky na to určenej, ktorá sa nachádza pri dverách do úradu. Tešíme sa na vás v nových priestoroch na prízemí od 16. mája 2022