Okresné kolo Slávik Slovenska 2022

Táto informácia bola publikovaná od 11. 05. 2022 do 16. 05. 2022

Ilustračné fotoSpevácka súťaž v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2022 sa po dvojročnej pauze opäť vrátila na scénu. V pezinskom Dome kultúry sa v pondelok (10. 5.) uskutočnilo okresné kolo jubilejného 30. ročníka súťaže pre deti a mládež.
 

VYHODNOTENIE:

1. kategória

  1. miesto - Matúš Sanitár zo ZŠ s MŠ Slovenský Grob
  2. miesto - Hana Fialová zo ZŠ J. Kupeckého Pezinok
  3. miesto - Terézia Pallová  z Cirkevnej ZŠ Narnia Pezinok
  4. miesto - Bianka Šilhárová zo ZŠ Fándlyho Pezinok


Čestné uznanie získali Martin Záhumenský zo ZŠ s MŠ Orešie Pezinok, Tereza Anna Čuvalová zo ZUŠ Modra a Katarína Džubáková zo ZŠ Na bielenisku v Pezinku.


2. kategória

  1. miesto - Gréta Brazdovičová zo ZŠ Vajanského Modra
  2. miesto - Patrik Lošonczi zo ZŠ Fándlyho Pezinok
  3. miesto - Katarína Smolková zo ZŠ J. Kupeckého Pezinok


3. kategória

  1. miesto - Sofia Buociková zo ZUŠ vo Svätom Jure    
  2. miesto - Karolína Juranová zo ZŠ Vajanského v Modre
  3. miesto - Barbora Nociarová zo ZŠ Fándlyho v Pezinku


Cenu mesta Pezinok získal  Michal Benca zo ZŠ Ľudovíta Štúra v Modre.