Finančná podpora odídencom z Ukrajiny

Táto informácia bola publikovaná od 18. 05. 2022 do 18. 06. 2022

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF) a Medzinárodná federácia Červeného kríža (IFRC) podporujú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR tým, že budú poskytovať krátkodobú prechodnú finančnú pomoc ľuďom, ktorí opustili územie Ukrajiny kvôli ozbrojenému konfliktu. Ide o obmedzenú podporu pri uspokojovaní základných životných podmienok pri ich pobyte na Slovensku.

 

Podpora poskytovaná týmito organizáciami je odlišná od poskytovania pomoci v hmotnej núdzi úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a je s ňou nezlučiteľná. Táto podpora je financovaná z prostriedkov OSN a Medzinárodnej federácie Červeného kríža. Finančná podpora poskytovaná jednotlivými organizáciami je v rovnakej výške. Pokiaľ vám finančnú podporu poskytuje jedna organizácia (UNHCR, UNICEF, IFRC), nebudete ju môcť dostávať od inej organizácie.

Ak ste požiadali o pomoc v hmotnej núdzi poskytovanú úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, budete dostávať finančnú podporu od jednej z organizácií (UNHCR, UNICEF a IFRC). Výška podpory bola schválená vládou Slovenskej republiky a závisí od počtu členov vašej domácnosti.

 

Výška podpory je:

  • 80 eur dospelý,
  • 160 EUR dieťa do 3 rokov veku,
  • 60 EUR dieťa vo veku 3 - 18 rokov.

 

Konkrétna výška podpory závisí od počtu a veku členov vašej rodiny (domácnosti). Maximálna výška podpory je 380 EUR mesačne. Pokiaľ je členom vašej domácnosti osoba so zdravotným postihnutím (dieťa alebo dospelý), ktorý potrebuje pomoc inej osoby, môže vám byť poskytnutá aj ďalšia podpora od UNICEF alebo Medzinárodnej organizácie pre migráciu.

 

Ako sa môžem zaregistrovať?

Ak ste poberateľom pomoci v hmotnej núdzi z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, A V ŽIADOSTI O POMOC V HMOTNEJ NÚDZI STE UVIEDLI kontaktné SLOVENSKÉ MOBILNÉ TELEFÓNNE ČÍSLO, nemusíte sa znova registrovať. Finančnú podporu vám vyplatí UNHCR 15. júna 2022. V máji 2022 vám bude ešte vyplatená pomoc v hmotnej núdzi od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak ste v žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi neuviedli kontaktné slovenské mobilné telefónne číslo, je nevyhnutné, aby ste tento údaj doplnili obratom alebo najneskôr do 31. mája 2022. Pre vyplatenie finančnej podpory od UNHCR je toto telefónne číslo nevyhnutné. Oznámiť kontaktné telefónne číslo môžete osobne, telefonicky alebo emailom na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Zoznam úradov a ich adresy nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/. Ak oznámite kontaktné slovenské mobilné telefónne číslo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nemusíte viac robiť nič, vaše údaje prenesieme UNHCR, ktoré vám automaticky vyplatí finančnú podporu. Ak nemáte slovenské mobilné telefónne číslo navštívte prosím najbližšiu predajňu ktoréhokoľvek mobilného operátora (Orange, Telekom, O2, 4ka). Bezplatne môžete slovenskú SIM dostať aj vo veľkokapacitnom centre Bratislava alebo Michalovce.

Ak sa chcete v UNHCR registrovať osobne (chcete aktualizovať iné údaje ako telefónne číslo, napr. miesto ubytovania, bankový účet, slovenské telefónne číslo, alebo máte obavy z hľadiska ochrany údajov alebo iné dôvody), prosím dohodnite si termín s UNHCR. Na webovej stránke UNHCR nájdete link na dohodnutie termínu. - https://help.unhcr.org/slovakia/cash-assistance/

Registrácia je potrebná aj v prípade, ak nie ste poberateľom pomoci v hmotnej núdzi.
Potom, čo si dohodnete termín na webstránke, príde vám SMS správa od UNHCR, s potvrdením termínu a miesta registrácie. Miestom registrácie bude buď niektoré z veľkokapacitných center (Žilina, Bratislava, Nitra, Michalovce, Humenné) alebo niektorý z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Konkrétne miesto je určené pri dohodnutí termínu.

 

Čo si mám priniesť na registráciu?

  • Akýkoľvek Ukrajinský preukaz totožnosti (cestovný pas, občiansky preukaz, rodný list, doklad o daňovom identifikačnom čísle)
  • Informáciu o rodnom čísle (iba v prípade, ak máte udelené dočasné útočisko)
  • Informáciu o vašom slovenskom telefónnom čísle, ak ho máte (ak nemáte slovenskú SIM kartu, môžete ju od nás bezplatne dostať vo veľkokapacitných centrách v Michalovciach a v Bratislave)
  • Informáciu o čísle účtu v slovenskej banke/IBAN (ak ho máte)

 

Finančná podpora vám bude poskytovaná na bankový účet. Ak nemáte bankový účet, finančná podpora vám bude poskytovaná inou formou, ktorú si dohodnete pri registrácii.
Čo v prípade, ak si nemôžete dohodnúť termín online? V prípade, ak si nemôžete dohodnúť termín online, môžeme vám ho vytvoriť na kontaktných miestach UNHCR a UNICEF (“modrých bodoch” v Gabčíkove, Dunajská 1376/6, 930 05 Gabčíkovo) a veľkokapacitnom centre v Bratislave alebo v niektorom veľkokapacitnom centre. Veľkokapacitné centrá sa nachádzajú: - Humenné Mestská športová hala, Chemlonská 7, 066 01 - Michalovce - Mestská športová hala, Športová 31, 071 01 - Nitra - Akademická ulica č. 4, 949 01 - Bratislava - Bottova 7, 811 09 - Žilina - Poštová 1, 010 08


# Akékoľvek otázky, komentáre, návrhy alebo správy (pozitívne alebo negatívne) nám prosím píšte na: SVKBRCASH@unhcr.org

Bližšie informácie o podpore: SK / UA

Všetky dôležité a užitočné informácie nájdete na webe mesta v sekcii Ukrajina : https://www.pezinok.sk/?yggid=1210