Distribúcia vedierok a príslušenstva na zber olejov, tukov a BRKO začne 23.6.2022

Vedierka na olej a vrecká na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) si môžete vyzdvihnúť v klientskom centre od 23.júna 2022

 Od  štvrtka 23. júna 2022 si môžu k zberu BRKO a jedlých olejov a tukov obyvatelia prevziať v Klientskom centre na prízemí Mestského úradu v Pezinku v časoch:

PONDELOK

7:30-11:30  12:30-16:00

UTOROK

7:30-11:30  12:30-16:00

STREDA

7:30-11:30  12:30-17:00

ŠTVRTOK

7:30-11:30  12:30-15:00

PIATOK

7:30-12:00

 

  • rodinné domy: 3 l oranžové vedierko na olej a 52 ks plastových vreciek na BRKO
  • bytové domy: 1 rolku kompostovateľných vreciek na BRKO (môže prevziať správca alebo domový dôverník za celý bytový dom).
  • obyvatelia si môžu dodatočne prevziať hnedý 10 l košík ak tak neurobili počas distribúcie v minulom roku.
  • leták s triedením BRKO a zberu použitého oleja a tukov

Pri prevzatí je potrebné preukázať sa občianskym preukazom a podpísať prevzatie. Správca alebo domový dôverník podpisuje prevzatie za všetkých obyvateľov zastupujúceho bytového domu.

 

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO)

Zmena zberu BRKO sa týka obyvateľov rodinných domov. BRKO sa bude zbierať v recyklovateľných plastových vreckách umiestnených v hnedých košíkoch, ktoré budú obyvatelia rodinných domov vykladať v čase vývozu pred dom (rovnako ako napr. plasty a papier). Vykladať stačí len uzatvorené vrecko. Zber ZAČÍNA od 18. JÚLA 2022. Do dátumu 14.7.2022  sa BRKO zbiera z rodinných domov do 240 l nádob umiestnených na ulici.

Vývozný kalendár bude zverejnený v dostatočnom časovom predstihu na web stránke mesta.

Pre obyvateľov bytových domov bude od 18. júla na každom stojisku na sídliskách dostupná nová 240 l nádoba na BRKO.

Jedlé oleje a tuky

Zber jedlých olejov a tukov z rodinných domov bude prebiehať OD 18. JÚLA 2022 podľa vývozného kalendára prostredníctvom oranžových 3 litrových vedierok. Obyvateľ RD vyloží plné vedierko v čase vývozu pred rodinný dom. Plné vedierko bude vymenené zberovou spoločnosťou za prázdne čisté vedierko.

V čase vývozu BRKO v rodinných domoch je možné vyložiť aj plné vedierko s použitým olejom. Prosíme preto občanov, aby vykladali iba plné vedierka.

Na sídliskách je rozmiestnených 16 kusov 120 litrových oranžových nádob na použité oleje a tuky, ktoré občania zbierajú do vlastných plastových fliaš a dobre uzatvorené vhodia do oranžovej nádoby. Nádoby na zber sú umiestnené na kontajnerových stojiskách a pre lepšiu manipuláciu majú navrchu kruhový otvor na vhadzovanie plastových fliaš.

 

Stojiská na sídliskách pre zber použitého oleja a tukov:

 

Ulica

1.

Dona Sandtnera 31-37

2.

L. Novomeského 26

3.

L. Novomeského 36

4.

Svätoplukova 1,3,5 (2ks)

5.

Svätoplukova 18

6.

Svätoplukova 45-49

7.

Svätoplukova 17

8.

Gorkého 14

9.

1.mája 41-45

10.

Bystrická 32

11.

Obchodná 2,2A,2B

12.

Muškátová 18

13.

Hroznova 7 (Trnavská)

14.

Hroznova 21

15.

Veltlínska 3,4