Reagujte na zmeny v grafikone vlakov 2022-2023

Táto informácia bola publikovaná od 28. 06. 2022 do 03. 07. 2022

 O tom, ako bude vyzerať grafikon vlakovej prepravy (GVK) 2022/2023 môžete rozhodnúť aj vy svojimi pripomienkami. Bratislavská integrovaná doprava ho plánuje zmeniť. Zmeny nastanú v časoch, aj v kategóriách jednotlivých vlakov, v ich vedení a v zastavovaní v jednotlivých staniciach. Pripomienky k tomuto návrhu môžete posielať na mail info@idsbk.sk do 03.07.2022.

Nový grafikon aj so stručným popisom zmien na jednotlivých tratiach nájdete na webovej stránke  Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji : https://www.idsbk.sk/oznamy/qydi001jn41d/