Mestská polícia oslavuje 30 rokov

Táto informácia bola publikovaná od 06. 07. 2022 do 06. 07. 2022

Mestská polícia oslavuje 30 rokovMestská polícia Pezinok oslávila v tomto roku 30. výročie svojho založenia. Primátor Igor Hianik ocenil všetkých príslušníkov mestskej polície za ich prácu spomienkovou plaketou.

Mestská polícia  bola založená v roku 1992 ako poriadkový útvar mesta Pezinok. Svoju činnosť zahájila so šiestimi policajtmi. Aktuálne ich je 27. Štyria – Igor Schwarz, Miroslav Bila, Vladimír Snopek a Roman Tóth pôsobia v mestskej polícii od jej založenia. Jej prácu zhodnotil náčelník mestskej polície Igor Schwarz takto: „Všetka naša práca smeruje k tomu, aby bolo mesto Pezinok bezpečné, aby sa v ňom občania cítili isto, aby v ňom bola garancia dodržiavania  pravidiel slušnosti a  zákonnosti.“

Mestská polícia nepôsobí len represívne, teda postihuje nielen protiprávne konanie, ale robí aj preventívnu činnosť. Organizuje rôzne vzdelávania, besedy, prednášky, voľnočasové aktivity i poradenstvo v oblasti prevencie v meste Pezinok. Jej veľmi dôležitou súčasťou je tiež prevádzkovanie odchytovej a karanténnej stanice, kde spolupracuje s občianskymi združeniami, ktoré sú nápomocné pri umiestňovaní odchytených zvierat k jednotlivým záujemcom. Od nástupu náčelníka Igora Schwarza do jej vedenia sa podarilo zrealizovať niekoľko dôležitých projektov.

„Spustili sme nový komplexný informačný  systém /CG ISS/ modul „mestská polícia“, ktorý slúži na evidenciu priestupkov, služobných úkonov, záznam priebehu služby, umožňuje tiež rýchle vyhľadávanie informácií z ďalších evidencií vedených na pracoviskách mestského úradu. Je napojený na informačný systém samosprávy a iné externé informačné systémy. Rozšírili sme kamerový systém mesta o objekt na Zumberskej ulici. Mestská polícia vypracovala taktiež projekt zameraný  na zlepšenie čistoty a poriadku v okolí rómskej komunity v miestnej časti Glejovka,“ vymenúva úspechy Igor Schwarz.

Mestská polícia Pezinok neustále pracuje na zlepšovaní bezpečnosti v Pezinku. Aktuálne ju čaká  rozširovanie jej radov o päť zamestnancov, modernizácia a dobudovanie mestského kamerového systému, prechod z analógového na digitálny prenos, ako aj zabezpečenie kontroly a riešenia parkovacej politiky.

 „Chcel by som mestskej polícii zaželať nielen to, aby ďalej pokračovala vo svojej činnosti, pri ktorej nasadila latku vysoko, ale zároveň aby sa aj vedela pružne prispôsobovať, reagovať na potreby Pezinčanov tak, aby v našom meste bol pokoj a pohoda. Bol by som rád, keby mestských policajtov ľudia vnímali pozitívne, lebo pomáhajú a kontrolujú situáciu v meste a sú určite veľmi potrební,“ vysvetlil primátor Pezinka Igor Hianik.