Spoločný zber

Táto informácia bola publikovaná od 05. 09. 2022 do 15. 09. 2022

Spoločný zber plastov, kovov a kompozitných obalov na báze lepenky prinesie pre Pezinčanov jednoduchšie a komfortnejšie triedenie. Zásadnou zmenou bude aj prerozdelenie nádob tak, aby sa na každom stojisku dali separovať všetky zložky. Spoločný zber odbúra aj jeden z najväčších problémov mesta, a to znečistené stojiská, napr. pri amfiteátri, na Jesenského ulici či v Grinave. Tieto stojiská zaniknú z dôvodu, že rodinné domy budú môcť plnohodnotne separovať s nulovou donáškovou vzdialenosťou. Od 1. septembra budú môcť obyvatelia všetky z menovaných separátov hodiť do ktorejkoľvek žltej, oranžovej či červenej nádoby. Od tohto termínu budú kontajnery na stojiskách označené nálepkou pre spoločný zber.

Obyvatelia rodinných domov budú po novom vkladať do žltého plastového priehľadného vreca na plasty aj kovy a kompozitné obaly (tetrapaky). Zberová spoločnosť zoberie všetky vyložené vrecia, musia byť priehľadné a ideálne žlté. Čierne nepriehľadné vrecia zberová spoločnosť nezoberie. Po prevzatí pridelí jedno alebo maximálne dve prázdne vrecia. Občania za triedený odpad neplatia. Spoločný zber má mnoho výhod pre obyvateľov Pezinka. Už nemusia študovať označenia obalov a tipovať, či je to plast, kov alebo nejaká kombinácia kartónu, plastu a hliníka, od septembra ich bez váhania vhodia do nádoby na spoločný zber. Týmto spôsobom môžu zredukovať v domácnosti nádoby na odpad a ušetria si tak miesto pre iné veci. Vďaka spoločnému zberu budú kontajnery dostupnejšie a 3 tipy separátov (plasty, kovy a kompozitné obaly) budú môcť obyvatelia vyhodiť na každom jednom stojisku na sídliskách. Spoločným zberom tak mesto využije oveľa lepšie všetky nenaplnené kapacity týchto kontajnerov, čo vo výsledku znamená lepšiu mieru triedenia. Kontajnery budú prelepené novou nálepkou zo strany zberovej spoločnosti Marius Pedersen, a.s. odsúhlasenou OZV NATURPACK a.s. a mestom Pezinok, ktorá bude informovať, že do žltej, oranžovej či červenej nádoby tak patria všetky tri spomínané komodity odpadov. Mesto dúfa, že spoločný zber plastov, kovov a kompozitných obalov motivuje Pezinčanov ešte viac triediť odpady a veríme, že aj naše mesto či chotár budú čistejšie. Je to veľký posun vpred.