Kalendár vývozu odpadov v roku 2008

Táto informácia bola publikovaná od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008
DRUHY KOMUNÁLNYCH ODPADOV:
 - netriedený odpad
  • zbiera sa: odpad z plastov, kovu, textílie a odpady, ktoré nepatria medzi zberový papier, biologický odpad a zberové sklo
  • nesmie obsahovať: olovené batérie a akumulátory, monočlánky, žiarivky a výbojky, starý olej, olejové filtre, obaly a handry znečistené škodlivinami, chemikálie, lieky, lepidlá, farby, laky, pracie prostriedky, obaly zo sprejov, elektronické súčiastky, televízory, chladničky
 - biologický odpad
  • zbiera sa: odpad z domácnosti (zostatky z ovocia a zeleniny, chlieb...) alebo zo záhradníckej činnosti (lístie, tráva, kvety, zelenina, vetvy...)
  • nesmie obsahovať: kosti, mäso, tekuté a tvrdé zvyšky, sklo, porcelán, potraviny v obaloch
 - papier
  • zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká
  • nesmie obsahovať: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiacu pásku, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov
 - sklo
  • zbiera sa: biele aj farebné fľaše a črepy z nich, tabuľové sklo, sklenené poháre
  • nesmie obsahovať: porcelán, zrkadlá, dymové sklo, autosklo, drôtové sklo, kameninu...
 - plasty
  • zbiera sa: PET fľaše, fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, tekutých mydiel, fľaše od citrónových štiav, fľaše s označením PP, igelitové tašky, fólie zo stavebnín, fólie z pracích práškov
  • nesmie obsahovať: znečistené plasty, viacvrstvové obaly, linoleum, gumu, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami

Prosíme Vás o dôkladnejšie triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín.
Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.


VÝVOZ SEPARÁTOV ZO SÍDLISK

Vývoz netriedeného odpadu - 2x týždenne:
- v pondelok a štvrtok: Sídlisko Sever, ulice Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou a Za hradbami
- v utorok a piatok: ul. 1. mája, Starý dvor, sídlisko Juh a Muškát.

Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne.

Vývoz ostatných separátov:

Mesiac Papier a plasty
Sklo
 Január 17., 31. 17.
 Február 14., 28. 14.
 Marec 13., 28. 13.
 Apríl 10., 24. 10.
 Máj 9., 22. 9.
 Jún 5., 19. 5.
 Júl 3., 17., 31. 3., 31.
 August 14., 28. 28.
 September 11., 25. 25.
 Október 9., 23. 23.
 November 6., 21. 21.
 December 4., 18. 18.

VÝVOZ SEPARÁTOV Z RODINNÝCH DOMOV

Na papier a plasty slúži jedna spravidla modrá nádoba.

OKRUH I
Ulice:
Banícka, Bottova, Cajlanská, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F. P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. Jaroša, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Svätoplukova, Šafárikova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská

Mesiac Netriedený odpad Biologický odpad Papier + plasty
 Január 14., 28. 14.  21.
 Február  11., 25.  11.  18.
 Marec  10., 25.  3., 25.  17.
 Apríl  7., 21.  7., 21.  14.
 Máj  5., 19.  5., 19.  12.
 Jún  2., 16., 30.  2., 16., 23., 30.  9.
 Júl  14., 28.  7., 14., 21., 28.  10.
 August  11., 25.  4., 11., 18., 25.  7.
 September  8., 22.  2., 8., 22.  5., 29.
 Október  6., 20.  6., 13., 20.  27.
 November  3., 18.  3., 18.  24.
 December  1., 15., 29.  29.  15.


OKRUH II A
Ulice:
Dobšinského, Lesnícka, Mýtna, Pod lipou, Sama Chalupku, Senecká, Sládkovičova, Slnečná, Šancová, Šenkvická cesta, Trnavská

Mesiac Netriedený odpad Biologický odpad Papier + plasty
 Január 15., 29. 14. 21.
 Február 12., 26. 11. 18.
 Marec 11., 26. 3., 25. 17.
 Apríl 8., 22. 7., 21. 14.
 Máj 6., 20. 5., 19. 12.
 Jún 3., 17. 2., 16., 23., 30. 9.
 Júl 1., 15., 29. 7., 14., 21., 28. 10.
 August 12., 26. 4., 11., 18., 25. 7.
 September 9., 23. 2., 8., 22 5., 29.
 Október 7., 21. 6., 13., 20. 27.
 November 4., 19. 3., 18. 24.
 December 2., 16., 30. 29. 15.


OKRUH II B
Ulice:
Farská, Fortna, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M.R.Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Na bielenisku, Panholec, Potočná, Radn.Námestie, Št.Polkorába, Tehelná, Za dráhou, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel.stanica

Mesiac Netriedený odpad Biologický odpad Papier + plasty
 Január 15., 29. 15. 22.
 Február 12., 26. 12. 19.
 Marec 11., 26. 4., 26. 18.
 Apríl 8., 22. 8., 22. 15.
 Máj 6., 20. 6., 20. 13.
 Jún 3., 17. 3., 17., 24. 10.
 Júl 1., 15., 29. 1., 8., 15., 22., 29. 11.
 August 12., 26. 5., 12., 19., 26. 8.
 September 9., 23. 3., 9., 23. 11., 30.
 Október 7., 21. 7., 14., 21. 28.
 November 4., 19. 4., 19. 25.
 December 2., 16., 30. 30. 16.


OKRUH III A
Ulice:
1.mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hasičská, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta
Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska

Mesiac Netriedený odpad Biologický odpad Papier + plasty
 Január 16., 30. 15. 22.
 Február 13., 27. 12. 19.
 Marec 12., 27. 4., 26. 18.
 Apríl 9., 23. 8., 22. 15.
 Máj 7., 21. 6., 20. 13.
 Jún 4., 18. 3., 17., 24. 10.
 Júl 2., 16., 30. 1., 8., 15., 22., 29. 11.
 August 13., 27. 5., 12., 19., 26. 8.
 September 10., 24. 3., 9., 23. 11., 30.
 Október 8., 22. 7., 14., 21. 28.
 November 5., 20. 4., 19. 25.
 December 3., 17., 31. 30. 16.


OKRUH III B
Ulice:
Bratislavská, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová, Nerudova, Puškinova, Saulakova, SNP, Tolstého

Mesiac Netriedený odpad Biologický odpad Papier + plasty
 Január 16., 30. 16. 23.
 Február 13., 27. 13. 20.
 Marec 12., 27. 5., 27. 19.
 Apríl 9., 23. 9., 23. 16.
 Máj 7., 21. 7., 21. 14.
 Jún 4., 18. 4., 18., 25. 11.
 Júl 2., 16., 30. 2., 9., 16., 23., 30. 17.
 August 13., 27. 6., 13., 20., 27. 14.
 September 10., 24. 4., 10., 24. 12.
 Október 8., 22. 8., 15., 22. 1., 29.
 November 5., 20. 5., 20. 26.
 December 3., 17., 31. 31. 17.


OKRUH IV
Ulice:
Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná
Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Trnková, Vinice, Železničná

Mesiac Netriedený odpad Biologický odpad Papier + plasty
 Január 17., 31. 16. 23.
 Február 14., 28. 13. 20.
 Marec 13., 28. 5., 27. 19.
 Apríl 10., 24. 9., 23. 16.
 Máj 9., 22. 7., 21. 14.
 Jún 5., 19. 4., 18., 25. 11.
 Júl 3., 17., 31. 2., 9., 16., 23., 30. 17.
 August 14., 28. 6., 13., 20., 27. 14.
 September 11., 25. 4., 10., 24. 12.
 Október 9., 23. 8., 15., 22. 1., 29.
 November 6., 21. 5., 20. 26.
 December 4., 18., 2.1.2009 31. 17.


ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z REKREAČNÝCH STREDÍSK
Vývoz kontajnerov z rekreačných oblastí sa robí v pondelok, čistenie okolo kontajnerov sa robí v stredu po vývoze.

Mesiac Deň zberu Počet zberov
 Január 15., 29. 2
 Február 12., 19. 2
 Marec 4., 11., 18., 25. 4
 Apríl 1., 8., 15., 22., 29. 5
 Máj 6., 13., 20., 27. 4
 Jún 3., 10., 17., 24. 4
 Júl 1., 8., 15., 22., 29. 5
 August 5., 12., 19., 26. 4
 September 2., 9., 16., 23., 30. 5
 Október 7., 14., 21., 28. 4
 November 11., 25. 2
 December 9., 23. 2
 Spolu: 43


Pre občanov mesta Pezinok funguje v pracovných dňoch od 7.00 do 16.00 hod na Šenkvickej ul. č. 12 Zberné miesto nebezpečných odpadov.
Pracovníci fy Petmas na základe občianskeho preukazu odoberú nebezpečné odpady, napr. žiarivky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, liečivá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory, chladničky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, detergenty.
Táto služba je pre občanov Pezinka bezplatná.
Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby môžu tiež využiť zberné miesto, pre nich je služba za úhradu.
Informácie o zbernom mieste môžete získať u prevádzkovateľa na tel. č. 033/645 23 12