Výsledky súťaže O najkrajšiu kvetinovú výzdobu 2007

Táto informácia bola publikovaná od 11. 10. 2007 do 31. 12. 2007
V stredu 10. októbra 2007 o 15.30 hod. sa v Obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 12. ročníka tradičnej súťaže O Najkrajšiu kvetinovú výzdobu za rok 2007, ktorú organizovalo Mesto Pezinok.
Sledovaných bolo viac ako 50 objektov s kvetinovou výzdobou, ktoré boli posudzované v troch kategóriách - 1. Predzáhradka, 2. Okno, balkón a 3. Verejná budova.

Výsledky súťaže:
Kategória
PREDZÁHRADKA
1. miesto    Štúrova ul. č. 51
2. miesto    Muškátová ul. č. 25-27
3. miesto    Ul. Fraňa Kráľa č. 9/A
rodina Schwammelových
bytový dom
rodina Maleckých
Kategória
OKNO, BALKÓN
1. miesto    Ul. Za hradbami č. 34
2. miesto    Ul. SNP č. 26
3. miesto    Ul. Obrancov mieru č. 18
rodina Chmelárových
rodina Nogových
rodina Piktorových
Kategória
VEREJNÁ BUDOVA
1. miesto    Tolstého ul. č. 1
2. miesto    Holubyho ul. č. 11
3. miesto    Kollárova ul. č. 3
Squashová hala
Firma UNO Fashion
Reštaurácia Pezinský dvor

Osobitné uznanie za inšpirujúce vynovenie starého domu kvetinovou výzdobou získala rodina Šípošových - ul. Obrancov mieru č. 27.

Odborná porota:
- Ing. Eva Lupová
- Ing. Jana Gubániová

Ďalšie informácie nájdete v najbližšom vydaní časopisu Pezinčan.