Uzavreté železničné priecestie na Tehelnej ulici

Táto informácia bola publikovaná od 10. 04. 2006 do 30. 05. 2007
Vážení občania,

z dôvodu výstavby podjazdu na Tehelnej ulici a v súvislosti s akciou „Modernizácia železničnej trate Šenkvice-Cífer a staníc Rača-Trnava“ bude v termíne

od 19. 04. 2006 do 30. 5. 2007
uzavreté železničné priecestie na Tehelnej ulici
.

Dĺžka uzávierky bude cca 300 m, dĺžka obchádzky pre automobily bude cca 1700 m. Automobilová doprava bude vedená po novovybudovanej komunikácii na ulici Za dráhou v smere na Drevársku ulicu. Pre peších bude vybudovaný prechod z ulice Za dráhou cez koľaje a novovybudovaný podchod na železničnú stanicu.

Pôvodný termín (31. 12. 2006) bol zmenený, keďže pri výstavbe došlo k neočekávaným komplikáciam s neúnosnou vrstvou podložia, ktorá bola v rozpore s projektovou dokumentáciou, čo malo za následok značný sklz voči plánovanému harmonogramu stavby vrátane nadväzujúcich stavebných objektov súvisiacich s prekládkou sietí na Tehelnej ulic.

Stavbu realizuje firma Skanska DS a. s. Krajná 29, Bratislava.
Otázky a pripomienky týkajúce sa uzávierky železničného priecestia môžete adresovať na Mestský úrad v Pezinku, oddelenie životného prostredia.
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Bačák – vedúci oddelenia, tel.: 033/6901 151.

Ďakujeme za pochopenie a žiadame peších i motorizovaných aby dodržiavali Železnicami navrhnutú obchádzku.


Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok