Keramické trhy 2008

Táto informácia bola publikovaná od 09. 06. 2008 do 15. 06. 2008
13. - 15. júna 2008 sa uskutoční 5. ročník Keramických trhov v Pezinku, ktoré prezentujú majstrovstvo výrobcov keramicky rôznych štýlov zo Slovenska aj zahraničia. Tento rok budú spojené s oslavami 800. výročia prvej písomnej zmienky o Pezinku.
Pre návštevníkov je okrem okrem samotných trhov pripravený i bohatý kultúrny program.

Upozornenie:
Vzhľadom na rekonštrukciu Kollárovej ulice sa Keramické trhy budú konať na Radničnom námestí, Potočnej ulici a ul. M. R. Štefánika. Z toho dôvodu bude v dňoch 12. - 15. júna 2008 uzavretné Radničné námestie a ul. M. R. Štefánika; toto opatrenie je nutné z dôvodov zabezpečenia stavby predajných stánkov a ostatných prác dotýkajúcich sa prípravy a realizácie trhov.


piatok 13. júna 2008
14.00 h slávnostné otvorenie Keramických trhov za účasti predsedu BSK Vladimíra Bajana a primátora mesta Pezinok Olivera Solgu
slávnostné fanfáry
začiatok predaja a súťažnej výstavy Čajová súprava
14.00 - 19.00 h detské tvorivé dielne na Potočnej ulici
15.00 - 16.00 h Richard Cíferský and Band
17.00 - 19.00 h Banda - World and ethno music
21.00 h ukončenie prvého dňa Trhov

sobota 14. júna 2008
  9.00 h začiatok predaja
  9.30 h pokračovanie súťažnej výstavy Čajová súprava
10.00 - 11.00 h Vištučanka - dychová hudba
10.00 - 19.00 h detské tvorivé dielne na Potočnej ulici
11.30 - 12.00 h folklórne pásmo detí ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku
13.30 - 14.00 FD Radosť - pásmo folklórneho divadla
15.00 h historický sprievod (od Pezinského kultúrneho centra cez Farskú ulicu, ulicu M. R. Štefánika a Radničné námestie k tribúne)
15.30 h Ako sa mestečko Bozin kráľovským mestom stalo - pásmo divadla HIP pri CVČ v Pezinku
16.00 - 17.30 h Banderium - vystúpenie skupiny šermiarov
18.00 - 19.00 h Arion - country kapela
19.30 - 20.30 h Mirka Sandtnerová and Band
21.00 h ukončenie druhé dňa Trhov
Celý sobotňajší program sa uskutoční v rámci Mestských slávností pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Pezinku
nedeľa  15. júna 2008
  9.00 h začiatok predaja
10.00 - 12.00 h Jasmine - sláčikové kvarteto
10.00 - 17.00 h detské tvorivé dielne na Potočnej ulici
13.00 - 14.00 h Mladosť - ľudová hudba zo Šenkvíc
15.00 h vyhodnotenie súťaže Čajová súprava
16.00 - 18.00 h Kaktusband - folková kapela
18.00 h oficiálne ukončenie Keramických trhov 2008


výstavy
  6. - 16. júna 2008 Marián Polonský - v Galérii Štefana Prokopa
12. - 30. júna 2008 História keramických trhov - v Malokarpatskom múzeu