Výmena okien na Mestskom zdravotníckom stredisku

Táto informácia bola publikovaná od 22. 07. 2008 do 15. 09. 2008
Dňa 28. 7. 2008 sa začínajú práce na výmene okien na Mestskom zdravotníckom stredisku.
Výmena okien sa bude realizovať postupne, t. z. že ambulancie nebudú mimo prevádzky naraz.

V súvislosti s prácami na výmene okien sa Vám môže stať, že ambulancia Vášho lekára bude mimo prevádzky v čase, keď budete potrebovať vyšetrenie. V takýchto prípadoch sa riaďte pokynmi, o ktorých Vás bude informovať tabuľa pri ambulancii Vášho lekára.

Harmonogram výmeny okien:
  1. Prístavba
    • I. poschodie – MUDr. Záruba - od 28. 7 .2008- do 1. 8. 2008
    • prízemie – detské oddelenie – od 4. 8. 2008 – do 8. 8. 2008
  2. Stará budova
    • prízemie aj I. poschodie – od 11. 8. 2008 do 30. 9. 2008
Lekárska služba prvej pomoci bude poskytovať služby bez prerušenia prevádzky!

Pri návšteve Vášho lekára, Vás žiadame o maximálnu opatrnosť a dodržiavanie bezpečnosti pri prechádzaní okolo bezpečnostnou páskou označených priestorov.

Ing. Juraj Pátek
Mestské zdravotnícke stredisko, s. r. o.