Koncepcia rozvoja informačných systémov MsÚ

Táto informácia bola publikovaná od 02. 09. 2008 do 02. 12. 2008