Fyzulnačka 2008

Táto informácia bola publikovaná od 12. 09. 2008 do 27. 09. 2008
Dňa 27. septembra 2008 (sobota) sa uskutoční už VI. ročník medzinárodnej súťaže vo varení fazuľovej polievky FYZULNAČKA 2008; súťaž sa koná v rámci Vinobrania v centre Pezinka na Potočnej ulici (pri Evanjelickom kostole).

Základné informácie:
 • Súťažné tímy zostavené z troch členov si zabezpečia dobrú náladu a správny recept na tú naj- fyzulnačku z ľubovoľnej fazule (zelenej, suchej bielej, farebnej strakatej, môže byť i z bôbu alebo cíceru) a rôznych ďalších ingrediencií. Fazuľa a mäso môžu byť predvarené. Varí sa v kotlíkoch (minimálne 20 litrových, nad otvoreným ohňom), najlepšie však v kotlinách, ktoré si tímy sami zabezpečia. Plynové horáky nie sú povolené. Súťažiaci si ďalej zabezpečia: varechu a naberačku, prípadne i sekerku, logo družstva a v neposlednom rade i podporu svojich priaznivcov a fanúšikov.
 • Organizátori garantujú priestory s plnou hygienickou výbavou, oceľové podložky pod oheň, drevo, misky, lyžičky, servítky a chlieb na koštovanie účastníkov, občerstvenie (víno, burčiak, nealko), kultúrny program, pracovné stoly pre súťažiacich, ceny do súťaže, pamätné diplomy pre každý súťažný tím a 500-korunový vklad organizátora na nákup surovín na prípravu polievky. Na požiadanie budú vydané povolenia na ranný vjazd motorových vozidiel do priestoru varenia.
Hodnotenie a degustácia:
 • Každá polievka bude ohodnotená medzinárodnou odbornou porotou, ktorá rozhodne o šampiónovi súťaže.
 • Návštevníci hodnotia na základe zakúpených lístkov. Tím, ktorý obdrží najväčší počet lístkov, získa cenu sympatie.
Ceny v 2 kategóriách:
 1. I. - za najlepšiu fyzulnačku podľa odbornej poroty. V tejto kategórii bude vyhlásený šampión súťaže (1. miesto) a udelené 2. a 3. miesto. Okrem peňažnej odmeny získa víťaz aj putovnú cenu
 2. II. cena sympatie – za najlepšiu fyzulnačku. Získa ju jeden tím podľa hlasovania laickej verejnosti
Program:
  9.00 hod.   prezentácia, rozmiestnenie tímov do priestoru, spoločné fotografovanie a zakladanie ohňov
10.00 hod. odštartovanie varenia výstrelom z dela majstra Belicu
12.30 hod. ukončenie varenia (opäť výstrelom z dela) a odber vzoriek pre odbornú degustáciu, verejná degustácia vzoriek
14.30 hod. vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie cien a diplomov
od 14.30 hod. voľné pojedanie, popíjanie a debaty s priateľmi
16.00 hod. ukončenie Fyzulnačky 2008

Sprievodný program:
 • v areáli varenia bude hrať živá hudba
 • III. ročník Majstrovstiev Slovenska v ťahaní vína heverom na čas. Najrýchlejší „ťahúň“ bude zaevidovaný v Slovenskej knihe rekordov a odmenený

Podujatie sa koná za každého počasia.

Prihlášky treba doručiť do 20. septembra 2008 na niektorý z nižšie uvedených kontaktov.

Kontakt na organizátorov:
 • Šéf akcie: Ing. Pavol Boriš, tel.: 0907 220 492
 • Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7
  tel.: 033/6901 102, fax: 033/641 23 03, e-mail:  eva.lupova@msupezinok.sk