Žiadosti o finančné príspevky na rok 2009

Táto informácia bola publikovaná od 29. 09. 2008 do 31. 10. 2008
Oznamujeme všetkým žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku pre oblasť športu, kultúry a sociálnej pomoci z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2009, že termín na podanie žiadostí je najneskôr do 31. októbra 2008 (v zmysle VZN č. 8/2007 a VZN č. 5/2008).

Žiadosti je potrebné podať na tlačive Žiadosť o dotáciu Mesta Pezinok na rok 2009, ktoré je k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu, Radničné námestie č. 7.
Tlačivo si môžete takisto stiahnúť z www.pezinok.sk.

Žiadosti je potrebné zaslať resp. odovzdať na adresu:
Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok – podateľňa.

Ing. Alena Gusejnova
finančné oddelenie