Výsledky súťaže O najkrajšiu kvetinovú výzdobu 2008

Táto informácia bola publikovaná od 16. 10. 2008 do 16. 12. 2008
V stredu 15. októbra 2008 o 15.00 hod. sa v Obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 13. ročníka tradičnej súťaže O Najkrajšiu kvetinovú výzdobu za rok 2008, ktorú organizovalo Mesto Pezinok.
Sledovaných bolo viac ako 40 objektov s kvetinovou výzdobou, ktoré boli posudzované v troch kategóriách - 1. Predzáhradka, 2. Okno, balkón a 3. Verejná budova.

Výsledky súťaže:
Kategória
PREDZÁHRADKA
1. miesto    Nálepkova ul. č. 11
2. miesto    Ul. F. P. Drobiševa č. 26-28
3. miesto    Banícka ul. č. 79
rodina Putrových
bytový dom
  
Kategória
OKNO, BALKÓN
1. miesto    Ul. Obrancov mieru č. 46
2. miesto    Mladoboleslavská ul. č. 4
3. miesto    Silvánova ul. č. 1
rodina Tumových

rodina Jendřejkových
Kategória
VEREJNÁ BUDOVA
1. miesto    Radničné nám. 3
2. miesto    Bernolákova ul. č. 92
3. miesto    Gróbska cesta 3
Caffé Pohoda
Reštaurácia Surini
Audotielňa Martina Diviaka


Odborná porota:
- Ing. Jana Gubániová (predsedkyňa, Mestský úrad Pezinok)
- Ing. Eva Lupová (Mestský úrad Pezinok)
- Milan Oravec (časopis Pezinčan)

Ďalšie informácie nájdete v najbližšom vydaní časopisu Pezinčan.