Manifestácia proti skládke pred Úradom vlády

Táto informácia bola publikovaná od 20. 11. 2008 do 25. 11. 2008