Schválený rozpočet mesta na rok 2009

Táto informácia bola publikovaná od 22. 12. 2008 do 30. 11. -0001

Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 2303, e-mail: msu@msupezinok.sk


SCHVÁLENÝ ROZPOČET MESTA PEZINOK
NA ROK 2009

  • PROGRAMOVÝ ROZPOČET
  • ROZPOČET PODĽA FUNKČNEJ A EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE