Platby na Mestskom úrade cez platobný POS terminál

Táto informácia bola publikovaná od 27. 02. 2009 do 08. 04. 2009
V záujme zníženia rizika súvisiaceho s disponovaním hotovostnými sumami z titulu prechodu na EURO zabezpečil mestský úrad prijímanie platieb prostredníctvom platobných kariet.

Platobný terminál je umiestnený v hlavnej pokladni mestského úradu na prízemí.
Platby môžu beť realizované kartami MasterCard, Maestro, VISA, VISA Elektron, Diners Club International. Pri realizácii platby je nutné uviesť aj titul platby – variabilný symbol rozhodnutia alebo platobného výmeru, resp. iný údaj na identifikáciu platby. Bez týchto údajov nebude možné platbu prijať.


finančné oddelenie MsÚ