Otvorenie nového dopravného ihriska

Táto informácia bola publikovaná od 26. 05. 2009 do 26. 06. 2009
Malí Pezinčania dostanú od Mesta úplne nové dopravné ihrisko, ktoré bude v prevádzke už pred letnými prázdninami. Na vybudovanie dopravného ihriska Mesto Pezinok vyčlenilo plochu v areáli MŠ Za hradbami

Cieľom tejto investície je podnecovať a zvyšovať záujem detí a žiakov o dopravnú výchovu, overovať vedomosti a schopnosti detí v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky, bezpečnosti cestnej premávky a v technike jazdy, ako aj znižovať dopravnú nehodovosť detí.

Tento projekt je podporený Mestskou políciou Mesta Pezinok, ktorá je pripravená aktívne participovať na dopravnej výchove detí. Dopravné ihrisko bude dostupné pre všetky materské škôlky nachádzajúce sa v Pezinku, ako aj pre žiakov I. stupňa základných škôl. Harmonogram výučby pre jednotlivé materské škôlky a školy bude dohodnutý s Mestskou políciou.

Celkový rozpočet na výstavbu dopravného ihriska je 13 277,57 € (400 tis. Sk). Mesto Pezinok vyčlenilo finančné zdroje vo výške 6 638,78 € (200 tis. Sk) najmä na terénne úpravy a úpravu povrchu plochy nachádzajúcej sa v areáli materskej škôlky. Projekt dopravného ihriska je spolufinancovaný Nadáciou Allianz v sume 6 638, 78 € (200 tis. Sk) prostredníctvom ktorej sú zakúpené a osadené dopravné značky, vodorovné dopravné značenia a vďaka finančnej podpore REVIE – Malokarpatskej komunitnej nadácie (331,94 €, t. j. 10 tis. Sk) je zakúpené vybavenie ihriska – bicykle a trojkolky.

Slávnostné otvorenie dopravného ihriska sa uskutočnilo dňa 29. 05. 2009 o 13.00 hod. v areáli MŠ Za hradbami.