Prerušenie dodávky elektrickej energie v Grinave

Táto informácia bola publikovaná od 09. 06. 2009 do 18. 06. 2009
Západoslovenská energetika, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, bude dňa 18. júna 2009 v čase od 8.00 do 15.00 hod. bez dodávky elektrickej energie časť mesta Myslenice, konkrétne ulice:
- Limbašská cesta
- Myslenická
- Grobská cesta
- Nová
- Orešie
- Cintorínska
- Železničná
- Vinice
- Podkarpatská
- Hurbanova
- J. Matušku
- Štúrova
- D. Virgoviča
- J. Raka
- Glejovka
- Lieskovská
- Mlynárska

Ďakujeme za pochopenie