Otvorenie nového pracoviska Sociálnej poisťovne v Pezinku

Táto informácia bola publikovaná od 01. 07. 2009 do 01. 09. 2009

Od stredy, 1. júla 2009 otvára Sociálna poisťovňa nové pracovisko v Pezinku. Z úsporných dôvodov nejde o klasickú pobočku, ale o vysunuté pracovisko, kde občania vybavia všetky záležitosti, ktoré bežne vybavujú na pobočkách Sociálnej poisťovne. Ide napríklad o platenie poistného, materských dávok, výplat dávky v nezamestnanosti, nemocenských dávok v prípade pracovnej neschopnosti, úrazových dávok či o podávanie žiadostí o dôchodkové dávky. Lekárska posudková činnosť fungovať od októbra 2009.

Cieľom tohto kroku Sociálnej poisťovne je priblíženie sa k občanom, aby nemuseli za vybavovaním svojich vecí cestovať desiatky kilometrov. V čase hospodárskej krízy vrástla agenda najmä dávok v nezamestnanosti, či krátkodobej pracovnej neschopnosti, dlhodobo je zo strany občanov vysoký záujem o vybavenie záležitostí týkajúcich sa invalidity.

Nové pracovisko nájdete v budove na Radničnom nám. 9., úradné hodiny budú podobné, ako sú v celej Sociálnej poisťovni, resp. vo všetkých jej pobočkách, a to nasledovne:

Pondelok: 8.00 - 17.00 h
Utorok: 8.00 - 14.00 h
Streda: 8.00 - 16.30 h
Štvrtok: bez úradných hodín pre klientov
Piatok: 8.00 - 14.00 h