Zmena cestovných poriadkov autobusov od 1. 7. 2009

Táto informácia bola publikovaná od 01. 07. 2009 do 15. 09. 2009
  Slovak Lines, a. s.
Rožňavská 2, P.O.Box 35, 820 04  Bratislava 24

OZNAM

 

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od 1. 7. 2009 (t. j. streda) dochádza k nasledovným zmenám cestovných poriadkov pravidelných prímestských autobusových liniek:

Linka 102421   Bratislava – Pezinok – Zochova chata

Spoj č.17(br) – s odchodom Bratislava,AS o 6:40 hod. s príchodom Modra,Harmónia o 7:45 hod. zmenený na čas s príchodom Modra,Harmónia o 7:50 hod. (úprava jazdnej doby)
Spoj č.65(Xr) – s odchodom Bratislava,AS o 18:25 hod. s príchodom Modra,Harmónia o 19:30 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 18:20 hod. s príchodom Modra,Harmónia o 19:30 hod. (úprava jazdnej doby)
Spoj č.2(Xr) – s odchodom Modra,Harmónia o 5:30 hod. s príchodom Bratislava,AS o 6:35 hod. zmenený na čas s odchodom Modra,Harmónia o 5:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 6:40 hod.
Spoj č.18(Xr) – s odchodom Modra,Piesok,Zochova chata o 7:40 hod. s príchodom Bratislava,AS o 8:55 hod. zmenený na čas s príchodom Bratislava,AS o 9:10 hod. (úprava jazdnej doby)
Spoj č.64(Xf) – s odchodom Modra,Harmónia o 19:40 hod. s príchodom Bratislava,AS o 20:40 hod. zmenený na čas s odchodom Modra,Harmónia o 19:35 hod. s príchodom Bratislava,AS o 20:40 hod. (úprava jazdnej doby)


Linka 102422   Bratislava – Pezinok – Modra

Spoj č.15(c) – s odchodom Bratislava,AS o 6:40 hod. s príchodom Svätý Jur,MÚ o 7:00 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 6:35 hod. s príchodom Svätý Jur,MÚ o 7:00 hod. (turnusový obeh)
Spoj č.45(c) – s odchodom Bratislava,AS o 14:35 hod. s príchodom Svätý Jur,MÚ o 15:05 hod. zmenený na čas s príchodom Svätý Jur,MÚ o 15:10 hod. (úprava jazdnej doby)
Spoj č.57(c) – s odchodom Bratislava,AS o 15:30 hod. s príchodom Svätý Jur,MÚ o 16:05 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 15:20 hod. s príchodom Svätý Jur,MÚ o 16:00 hod. (turnusový obeh, úprava jazdnej doby)
Spoj č.89(7f) – s odchodom Bratislava,AS o 20:05 hod. s príchodom Pezinok,nám. o 20:40 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 20:15 hod. s príchodom Pezinok,nám. o 20:50 hod.
Spoj č.93(gfk) – s odchodom Bratislava,AS o 20:45 hod. s príchodom Modra,Štúrova ul. o 21:35 hod. zmenený na čas s príchodom Modra,Štúrova ul. o 21:40 hod.
Spoj č.107(Xr) – s odchodom Bratislava,AS o 5:30 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 6:25 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 5:35 hod. s príchodom Vištuk,Jednota o 6:35 hod. (úprava jazdnej doby)
Spoj č.209(c) – s odchodom Bratislava,AS o 16:10 hod. s príchodom Svätý Jur,MÚ o 16:45 hod. zmenený na čas s príchodom Svätý Jur,MÚ o 16:50 hod. (úprava jazdnej doby)
Spoj č.22(Xr) – s odchodom Svätý Jur,MÚ o 6:45 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:25 hod. zmenený na čas s príchodom Bratislava,AS o 7:35 hod. (úprava jazdnej doby)
Spoj č.24(c) – s odchodom Svätý Jur,MÚ o 7:05 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:45 hod. zmenený na čas s príchodom Bratislava,AS o 7:55 hod. (úprava jazdnej doby)
Spoj č.28(c) – s odchodom Pezinok,Muškát o 6:45 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:45 hod. zmenený na čas s príchodom Bratislava,AS o 8:00 hod. (úprava jazdnej doby)

Spoj č.82(c) – s odchodom Svätý Jur,MÚ o 15:20 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:55 hod. zmenený na čas s odchodom Svätý Jur,MÚ o 15:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 16:00 hod.

Spoj č.104(Xr) – s odchodom Vištuk,Jednota o 6:05 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:20 hod. zmenený na čas s príchodom Bratislava,AS o 7:30 hod. (úprava jazdnej doby)
Spoj č.124(Xr) – s odchodom Vištuk,Jednota o 8:10 hod. s príchodom Bratislava,AS o 9:15 hod. zmenený na čas s príchodom Bratislava,AS o 9:20 hod. (úprava jazdnej doby)
Spoj č.142(Xf) – s odchodom Svätý Jur,MÚ o 14:00 hod. s príchodom Bratislava,AS o 14:30 hod. zmenený na čas s odchodom Svätý Jur,MÚ o 13:50 hod. s príchodom Bratislava,AS o 14:20 hod.
Spoj č.208(c) – s odchodom Svätý Jur,MÚ o 16:05 hod. s príchodom Bratislava,AS o 16:35 hod. zmenený na čas s odchodom Svätý Jur,MÚ o 16:00 hod. s príchodom Bratislava,AS o 16:35 hod. (turnusový obeh, úprava jazdnej doby)


Linka 102423   Bratislava – Častá Trnava

Spoj č.10(X) – s odchodom Trnava,AS o 6:05 hod. s príchodom Bratislava,AS o 8:05 hod. zmenený na čas s príchodom Bratislava,AS o 8:20 hod. (úprava jazdnej doby)


Linka 102424   Bratislava – Častá Budmerice Cífer

Spoj č.71(cu) – s odchodom Bratislava,AS o 7:00 hod. s príchodom Budmerice,nám. o 7:55 hod. zmenený na čas s príchodom Budmerice,nám. o 8:05 hod. (úprava jazdnej doby)
Spoj č.79(Xw) – s odchodom Štefanová,Jednota o 7:30 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 8:08 hod. zmenený na čas s odchodom Štefanová,Jednota o 7:40 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 8:08 hod.
Nový spoj č.81(6 ) – s odchodom Štefanová,Jednota o 5:40 hod. s príchodom Jablonec o 5:55 hod. (požiadavka ObÚ Štefanová)
Spoj č.10(X) – s odchodom Budmerice,nám. o 5:35 hod. s príchodom Bratislava,AS o 6:45 hod. zmenený na čas s s príchodom Bratislava,AS o 6:50 hod. (úprava jazdnej doby)
Spoj č.22(c) – s odchodom Budmerice,nám. o 7:40 hod. s príchodom Štefanová,Jednota o 7:45 hod. zmenený na čas s odchodom Budmerice,nám. o 7:35 hod. s príchodom Štefanová,Jednota o 7:40 hod.
Spoj č.66(c) – s odchodom Budmerice,nám. o 7:55 hod. s príchodom Štefanová,Jednota o 8:00 hod. zmenený načas s odchodom Budmerice,nám. o 8:05 hod. s príchodom Štefanová,Jednota o 8:10 hod. (turnusová potreba)


Linka 102427   Bratislava – Pezinok – Viničné – Senec

Spoj č.2(X) – s odchodom Senec,žel.st. o 4:50 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 5:20 hod. zmenený na čas s odchodom Senec,žel.st. o 4:40 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 5:10 hod. (zmena CP ŽSSK)
Spoj č.47(c) – s odchodom Bratislava,AS o 18:05 hod. s príchodom Viničné,ObÚ o 18:58 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 18:10 hod. s príchodom Viničné,ObÚ o 19:03 hod.
Spoj č.50(Xr) – s odchodom Viničné,ObÚ o 19:00 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 19:10 hod. zmenený na čas s odchodom Viničné,ObÚ o 19:05 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 19:15 hod.


Linka 102428   Bratislava – Pezinok Baba

Spoj č.15(X) – s odchodom Bratislava,AS o 6:40 hod. s príchodom Pezinok,Nemocnica I o 7:35 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 6:45 hod. s príchodom Pezinok,Nemocnica I o 7:40 hod.
Spoj č.30(X) – s odchodom Pezinok,Nemocnica I o 7:35 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 7:55 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,Nemocnica I o 7:45 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 8:05 hod.
Spoj č.55(c) – s odchodom Pezinok,žel.st. o 16:00 hod. s príchodom Pezinok,sídl.Sever o 16:10 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,žel.st. 15:55 hod. s príchodom Pezinok,sídl.Sever o 16:05 hod.


Linka 102429   Bratislava – Častá Častá Štefanová

Spoj č.16(+f) – s odchodom Doľany o 6:00 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:20 hod. zmenený na čas s odchodom Štefanová,Jednota o 5:50 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:20 hod.
Spoj č.128(c) – s odchodom Štefanová,Jednota o 7:45 hod. s príchodom Bratislava,AS o 9:25 hod. zmenený na čas s s odchodom Štefanová,Jednota o 7:40 hod. s príchodom Bratislava,AS o 9:30 hod. a doplnené Doľany (úprava jazdnej doby)
Spoj č.138(c) – s odchodom Štefanová,Jednota o 8:20 hod. s príchodom Bratislava,AS o 9:50 hod. zmenený na čas s odchodom Štefanová,Jednota o 8:50 hod. s príchodom Bratislava,AS o 10:20 hod. (turnusová potreba)