Fyzulnačka 2009

Táto informácia bola publikovaná od 23. 07. 2009 do 29. 08. 2009
Dňa 29. augusta 2009 (sobota) sa na Radničnom námestí uskutoční už VII. ročník medzinárodnej súťaže vo varení fazuľovej polievky FYZULNAČKA 2009; súťaž sa tentokrát nebude konať v rámci Vinobrania ako po minulé roky, ale ako samostatné podujatie.

Základné informácie:
  • ťaže sa môžu zúčastniť 3-členné tímy, ktoré budú variť fyzulnačku z ľubovoľnej fazule a rôznych ďalších ingrediencií. Varí sa v kotlíkoch nad otvoreným ohňom, najlepšie však v kotlinách, ktoré si tímy sami zabezpečia (minimálne 40 l polievky).
Hodnotenie a degustácia:
  • Každá polievka bude ohodnotená medzinárodnou odbornou porotou, ktorá rozhodne o šampiónovi súťaže.
  • Návštevníci hodnotia prostredníctvom žetónov. Tím, ktorý obdrží najväčší počet žetónov, získa cenu sympatie.
Ceny pre víťazov:
  1. Cena za najlepšiu fyzulnačku podľa odbornej poroty. V tejto kategórii bude vyhlásený šampión súťaže (1. miesto) a udelené 2. a 3. miesto. Okrem peňažnej odmeny získa víťaz aj putovnú cenu.
  2. Cena sympatie – za najlepšiu fyzulnačku. Získa ju jeden tím podľa hlasovania laickej verejnosti
Program:
  9.00 hod.   Prezentácia, rozmiestnenie tímov do priestoru, spoločné fotografovanie a zakladanie ohňov
10.00 hod. Odštartovanie varenia výstrelom z dela majstra Belicu
12.00 hod. Ukončenie varenia a odber vzoriek pre odbornú degustáciu, verejná degustácia vzoriek
14.15 hod. Vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie cien a diplomov
14.30 hod. Voľné pojedanie, popíjanie a debaty s priateľmi
16.00 hod. Ukončenie Fyzulnačky 2009

Sprievodný program:
  • 4. ročník Majstrovstiev Slovenska v ťahaní vína heverom na čas
  • koštovka malokarpatských vín miestnych vinárov
  • živá muzika (kapely Alojz a Jazz Trio)
  • svätojurské pivo

Prihlášky treba doručiť do 24. augusta 2009 na niektorý z nižšie uvedených kontaktov.

Kontakt na organizátorov: