Dni Európskeho dedičstva aj v Pezinku

Táto informácia bola publikovaná od 31. 08. 2009 do 06. 09. 2009

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva je v meste Pezinok v nedeľu, 6. 9. 2009 pripravený nasledovný zaujímavý program:

Exkurzia po kultúrnych pamiatkach mesta – organizátorom je Krajský pamiatkový úrad Bratislava.

13:00 h  Exkurzia po (okolo) kultúrnych pamiatkach, evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky v historickom jadre Pezinka s odborným výkladom. Stretnutie účastníkov bude pred tzv. Dolným kostolom, na rohu Radničného námestia a Holubyho ulici.
Trasa: Holubyho ulica (10 chránených meštianskych domov, 16 vinohradníckych domov, kláštor a kostol kapucínov) – Radničné námestie (2 chránené meštianske domy a tzv. Dolný kostol) – Štefánikova ulica (7 chránených meštianskych domov, 2 vinohradnícke domy, 1 patricijský dom, radnica a farský kostol) – Mladoboleslavká ulica popri časti pôvodného mestského opevnenia.
15.30 h Ukončenie prehliadky pri pezinskom zámku (kaštieľ a park)


Deň otvorených dverí v múzeách

10:00 - 17:00 h  Deň otvorených dverí v múzeách – svoje brány otvoria obe pezinské múzeá – Malokarpatské múzeum Pezinok i Mestské múzeum.
15:00 h Divadelné predstavenie pre deti na nádvorí Mestského domu na Radničnom námestí č. 9 pripravilo Mesto Pezinok a Pezinské kultúrne centrum.


SNG – Galéria insitného umenia Pezinok, Schaubmarov mlyn

10:00 - 14:00 h  Prehliadka Schaubmarovho mlyna a stálej expozície insitného umenia
s lektorským výkladom (každú celú hodinu)
16:00 h Otvorenie výstavy Traja z regiónu, ktorá predstaví tvorbu troch insitných umelcov z malokarpatského regiónu – Ondreja Šteberla, Jozefa Lackoviča a Dany Polákovej. Výstavu sprístupní generálna riaditeľka SNG, Katarína Bajcurová a kurátorka výstavy, Katarína Čierna.Ďalšie informácie o Dňoch Európskeho dedičstva nájdete tu.