Voľby do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja - obvody a okrsky

Táto informácia bola publikovaná od 06. 10. 2009 do 28. 11. 2009

Erb Pezinka
Mesto Pezinok

Rozhodnutie primátora mesta Pezinok

o určení volebných okrskov a volebných miestností vo volebných okrskoch,
miesta a času konania voľby do orgánov samosprávnych krajov


Primátor mesta Pezinok podľa zákona č. 303/2001 Z. z., o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v súlade s Rozhodnutím predsedu NR SR č. 272/2009 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov zo dňa 2. 7. 2009
 
vytvoril volebné okrsky na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov
a určil volebné miestnosti vo volebných okrskoch na území mesta Pezinka
takto:


A. VOLEBNÉ OKRSKY A VOLEBNÉ MIESTNOSTI
    Volebný okrsok č. 1Volebná miestnosť – Mestský úrad, Radničné námestie 7 /I. poschodie č. dv. 19/ ulice: Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné námestie, Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št. Polkorába, Fortna, PezinokVolebný okrsok č. 2 Volebná miestnosť – Materská škola, Holubyho 49 ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, KollárovaVolebný okrsok č. 3Volebná miestnosť – Gymnázium, Senecká 2 ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancova, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka, Viničnianska cestaVolebný okrsok č. 4Volebná miestnosť – Základná umelecká škola, Trnavská 1 ulice: Muškátová, SilvánováVolebný okrsok č. 5Volebná miestnosť – Základná umelecká škola, Trnavská 1 ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová, VeltlínskaVolebný okrsok č. 6Volebná miestnosť – Materská škola ul. gen. Pekníka 2 ulice: Jilemického, Jiráskova, Šafarikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Peknika, F. P. DrobiševaVolebný okrsok č. 7Volebná miestnosť – Klub dôchodcov, Cajlanská 95 ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Krížna, Kutuzovova, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Zumberská, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr. Štohla, Záhumenice, Schaubmarova, Richarda Rétiho, dona SandtneraVolebný okrsok č. 8Volebná miestnosť – Materská škola, Svätoplukova 51 ulice: L. NovomeskéhoVolebný okrsok č. 9Volebná miestnosť – Základná škola, Kupeckého 74 ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka, Panský chodník, Vinohradnícka cestaVolebný okrsok č. 10 Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2 ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2Volebný okrsok č.11Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2 ulice: Svätoplukova 6-51Volebný okrsok č. 12Volebná miestnosť – Materská škola, Vajanského 16 ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, BernolákovaVolebný okrsok č. 13Volebná miestnosť – Klub dôchodcov, Hrnčiarska 44 ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZVolebný okrsok č. 14Volebná miestnosť – Školský klub, Fándlyho 11 ulice: Mierová, 1. mája, Obrancov mieru, FándlyhoVolebný okrsok č. 15Volebná miestnosť – Stredná odborná škola, Komenského 27 ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudova, Okružná, Kataríny Franklovej, Eugena Suchoňa, Ľudovíta RajteraVolebný okrsok č. 16Volebná miestnosť – Materská škola, Bystrická 1 ulice: Bystrická, Bratislavská 108-130Volebný okrsok č. 17Volebná miestnosť – Základná škola, Orešie 2 ulice: Cintorínska, D.Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mlynárska, Za panskou záhradou, Nezábudková, Ružová, Púpavová, Ulica Jamnických, Pri mlyne, Trnková

B. ČAS KONANIA VOLIEB
14. novembra 2009 (sobota) v čase od 7.00. do 22.00 hod.

    Voľby do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja v súlade § 2 zákona a rozhodnutia predsedu NR SR sa vo všetkých volebných okrskoch na území mesta Pezinka budú konať dňa
C. UPOZORNENIE PRE VOLIČOV
    Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliadnutiu a vykonaniu zmien, na Mestskom úrade, Radničné nám. č. 7 v kancelárií č. 21. /prízemie/ Všetky zmeny je možné vykonať do 13. novembra 2009 do 12.00 hod. Žiadam všetkých oprávnených voličov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zoznamy a vykonali potrebné zmeny.Preukazovanie totožnosti podľa citovaných zákonov NR SR majú právo voliť občania Slovenskej republiky a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v Pezinku a najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku . Volič hlasuje osobne. Po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom
D. DRUHÉ KOLO VOLIEB

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, koná sa do 14 dní v zmysle § 42 zákona druhé kolo volieb.

28. novembra 2009 (sobota) v čase od 7.00. do 22.00 hod.
    Pre druhé kolo volieb platia v plnom rozsahu body A, B, C,a D tohto rozhodnutia primátora mesta Pezinok zo dňa 26. 8. 2009.
 Mgr. Oliver Solga
primátor mesta Pezinok