Vianočné prázdniny na školách

Táto informácia bola publikovaná od 23. 11. 2009 do 08. 01. 2010

Vianočné prázdniny v základných a stredných školách budú v zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2009/2010 od 23. decembra 2009 do 8. januára 2010.

Prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok bude prerušená v období od 23. decembra 2009 do 6. januára 2010.