Reakcia mesta na leták Jána Mana v týždenníku Pezinsko

Táto informácia bola publikovaná od 04. 05. 2010 do 04. 06. 2010

Reakcia vedenia mesta Pezinok na list predsedu predstavenstva Ekologická skládka Jána Mana v týždenníku Pezinsko pod názvom Skládka dala Pezinčanom prvý milión

Informácie predsedu predstavenstva Ekologická skládka Jána Mana sú hrubým zavádzaním pezinskej verejnosti. Mesto Pezinok do dnešných dní neprijalo od spoločnosti Bricorp Development ani cent. Všetky poplatky, ktoré mestu boli zaslané, ako poplatok za ukladanie odpadu na území obce, boli okamžite vrátené na jej účet. (Možno by sa bolo treba pána Mana opýtať, prečo táto spoločnosť nepreberá poštu, všetky obálky sa totiž vracajú s pečiatkou Adresát neznámy!) Mesto si je vedomé, že nemôže prijímať tento poplatok, pretože Najvyšší súd SR rozhodol o neplatnosti povolenia skládky v Novej jame. Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR Ústavný súd SR síce pozastavil, ale nepreskúmal jeho rozhodnutie a nevydal meritórne rozhodnutie, že skládka je legálna a možno ju zavážať odpadom.

Odmietame tiež tvrdenia ohľadom poplatkov za odpad, ktoré sú vytrhnuté z kontextu. Občania Pezinka síce platia za odpad 876 Sk (teda 28,83 a nie 29,08 €), ale len na sídliskách. Obyvatelia rodinných domov, keďže disciplinovanejšie separujú, majú poplatok o 3,32 € (100 Sk) menší. Mesto z tejto sumy platí aj dvor nebezpečného odpadu vo firme Petmas, skládkovanie biomasy, dočisťovanie kantajnerových stanovíšť a pravidelné zbery odpadov z domácností, ako sú drobné stavebné odpady, textil, plasty a veľa ďalších položiek. Mesto vyšlo v ústrety obyvateľom a vykonáva túto službu k spokojnosti občanov štyrikrát do roka v areáli Dubový vŕšok. Mesto okrem toho z rozpočtu dopláca ešte 43 156 € ročne.

Nebudeme komentovať ani jeho záverečné tvrdenie o dnešnom neúmerne vysokom poplatku a tvrdení, že: "... môže byť vďaka našim odvodom zo skládky znížený až na nulu.“ Prečo teda obce, ktoré dnes vozia na skládku v Pezinku a výrazne sa im teda znížili prepravné náklady (Svätý Jur, Viničné) majú cenu len o 4 či 8 eur nižšiu, keď skládka v Novej jame je pre náš región taká výhodná? Pezinčania sa rozhodli už dávno. Radšej platia vyšší poplatok, ako by mali mať vo svojom meste ďalšiu skládku. Svoj nesúhlas so skládkou v Novej jame dali a dávajú pánovi Manovi jasne najavo.