Nedopusťme, aby právny štát skončil na Pezinskej skládke!

Táto informácia bola publikovaná od 10. 05. 2010 do 12. 05. 2010

PRÍĎTE V STREDU 12. 5. 2010 O 9:30 HOD. SVOJOU ÚČASŤOU
PODPORIŤ DEMONŠTRÁCIU PRED ÚRADOM VLÁDY

(pre Pezinčanov bude pristavený autobus o 8:30 hod.
pred starou požiarnou zbrojnicou, pri parku; doprava je bezplatná)

Vláda Róberta Fica umožnila vybudovanie a následné zavážanie skládky odpadov v Pezinku. Umožnila to napriek zákazu skládky v územnom pláne, napriek niekoľkým výzvam štátnych orgánov zakazujúcich skládku stavať, napriek tomu, že prevádzkovateľ desať mesiacov predstieral prevod práv na iný subjekt. Umožnila to napriek tomu, že obyvatelia Pezinka boli vylúčení z územného povoľovania skládky, že im boli v stavebnom konaní utajované rozhodnutia, vymieňané zadné strany dokumentov. I keď je povolenie na prevádzkovanie skládky stále právoplatne zrušené rozsudkom Najvyššieho súdu SR pre nezákonnosť, denne sa skládka zaváža odpadom.

Premiér Fico a podpredseda vlády Čaplovič v auguste minulého roka prehlásili, že skládka v Pezinku nebude. Výsledkom je, že človek, ktorý vypracoval nezákonné povolenie skládky bol povýšený, orgány činné v trestnom konaní po vyše troch mesiacov nereagujú na našu sťažnosť o preverovaní trestného oznámenia. Posledným počinom tejto vlády v kauze Pezinská skládka je oznámenie Ministerstva výstavby SR v mimo odvolacom konaní, ktoré je v súčasnosti jedinou možnosťou preskúmania zákonnosti územného povolania. Ministerstvo v ňom oznamuje, že preskúmalo územné rozhodnutie skládky a nenašlo dôvody jeho nezákonnosti. Z oznámenia ale vyplýva, že ministerstvo neskúmalo to čo malo, teda zákonnosť územného rozhodnutia, ale skúmalo zákonnosť územného plánu, čo môže iba súd. Preto nemohlo nájsť rozpor územného rozhodnutia s územným plánom Pezinka. Vláda Róberta Fica môže zrušením územného rozhodnutia využiť poslednú možnosť ako napraviť stav, ktorý spôsobili jej úradníci.

Ak Pezinská skládka nebude zastavená, nenávratne poškodí Pezinok. Ak dovolíme, aby Tí, ktorí nám majú slúžiť, z nás robili sluhov, nenávratne to poškodí našu krajinu. Príďte preto na demonštráciu nedopustiť, aby právny štát skončil na Pezinskej skládke.


     Občianska iniciatíva
Skládka nepatrí do mesta