Pezinčania opäť protestovali pred Úradom vlády SR

Táto informácia bola publikovaná od 12. 05. 2010 do 12. 06. 2010

Viac ako sto ľudí prišlo v stredu 12. 5. 2010 pred Úrad vlády SR protestovať na znak nesúhlasu s výstavbou a prevádzkou pezinskej skládky odpadov. Ako na demonštrácii pripomenula Zuzana Čaputová z občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta, dnešná akcia bola už 14. v poradí. Medzi dôvodmi, pre ktoré aktivisti svoj "boj" nevzdávajú, spomenula napríklad zákaz skládky v územnom pláne mesta, zavážanie skládky na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR, ktoré nemajú k dispozícii, či vydanie územného rozhodnutia, podkladu pre vydanie povolenia na skládku úradom, na čele ktorého bol majiteľ pozemkov pod skládkou. Pezinčania dnešný protest symbolicky ukončili vysypaním smetí na námestie pred Úradom vlády SR.

Pezinský primátor Oliver Solga priblížil, že mestské zastupiteľstvo odmietlo výsledky preskúmavania územného rozhodnutia, ktoré po troch rokoch ukončilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. To ponechalo v platnosti spomínané územné rozhodnutie, pričom aktualizovaný územný plán Pezinka, ktorý zakazuje výstavbu skládky odpadov, označilo za neplatný. Rezort si tak podľa právnych zástupcov mesta svojvoľne prisvojil kompetencie súdu, ktorý môže ako jediný orgán záväzne rozhodnúť, či územný plán a všeobecne záväzné nariadenie sú platné alebo nie.
Podporu nespokojným obyvateľom Pezinka dnes prišiel vyjadriť aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, ktorý deklaroval, že kraj sa bude naďalej usilovať o vstup do mimoodvolacieho konania o preskúmaní územného rozhodnutia na ministerstve výstavy. "Som presvedčený, že takto silné prejavy občianskej vôle nemôžu byť dlhodobo nevyslyšané." Doplnil, že samosprávny kraj bude stáť za Pezinčanmi, ako aj za ostatnými občanmi, ktorých vôľu treba rešpektovať.

Prípad pezinskej skládky je v súčasnosti na Ústavnom súde (ÚS) SR, ktorý rozhoduje o sťažnosti jej prevádzkovateľa voči rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR. Ten v máji 2009 zrušil rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia potvrdzujúce právoplatnosť povolenia na výstavbu a prevádzku skládky. ÚS SR tiež rozhodol o odklade vykonateľnosti rozsudku NS SR, skládka sa tak zaváža odpadom.