Uzávierka cesty z Limbachu do Slnečného údolia

Táto informácia bola publikovaná od 26. 05. 2010 do 30. 06. 2010

Z dôvodu spracovania kalamity v bezprostrednej blízkosti cesty do Chatovej osady Slnečné údolie bude od 1. 6. 2010 do cca 30. 6. 2010 v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 8:00 do 15:00 hod. uzavretá cesta z Limbachu do Slnečného údolia pre všetky vozidlá a chodcov.

Obmedzenie je nutné v záujme ochrany života, zdravia a majetku občanov, pretože hrozí bezprostredné nebezpečenstvo pádu stromov, kmeňov, koreňových koláčov ako aj skál zo svahu nad cestou počas ťažby dreva.

Za pochopenie ďakujeme.
 

Ing. Ondrej Kičák
vedúci LS Pezinok