Dlhý týždeň - vyzdvihnite si platobné výmery za daň z nehnuteľností a komunálny odpad

Táto informácia bola publikovaná od 24. 02. 2011 do 18. 03. 2011

Aj v tomto roku umožní Mesto Pezinok občanom, aby si osobne prevzali platobné výmery za daň z nehnuteľností aj za komunálny odpad a zároveň si vysporiadali daňové povinnosti priamo v pokladni Mestského úradu.
V čase od 14. do 18. marca 2011 počas tzv „dlhého týždňa“ budú pracovníčky ekonomického oddelenia - referátu daní z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálny odpad a pokladníci k dispozícii občanom v čase od 7,30 do18,00 nepretržite. Proti podpisu budú vydávané platobné výmery, ktoré bude možné ihneď zaplatiť v pokladni mestského úradu.

K dispozícii budú štyri pracoviská pokladničných priečinkov. Každý platobný výmer je v tomto roku opatrený jedinečným čiarovým kódom a pri úhrade v hotovosti je nevyhnutné mať k dispozícii tento platobný výmer. Platbu v pokladni je možné realizovať aj prostredníctvom platobných kariet. Úhrada dane z nehnuteľností a poplatku sa môže zrealizovať aj priamym vkladom na účty v bankách, ktoré sú uvedené v platobných výmeroch, prostredníctvom internetbankingu alebo na pošte poštovou poukážkou.

Platobné výmery, ktoré nebudú osobne prebraté, bude Mesto Pezinok následne doručovať občanom prostredníctvom svojich kuriérov,
alebo poštou. Týmto Mesto Pezinok sleduje úsporné opatrenie na poštovnom. Žiadame občanov o ústretovosť, aby využili „dlhý týždeň“
a prišli si osobne vyzdvihnúť platobné výmery a v rámci možností si aj vysporiadať daňové povinnosti.

Ing. J. Sandtnerová
vedúca ekonomického oddelenia