Výsledky Komunálnych volieb 2018

Táto informácia bola publikovaná od 11. 11. 2018 do 30. 11. 2018

Dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnili Komunálne voľby - voľby do orgánov samosprávy obcí.
Z celkového počtu v Pezinku zapísaných voličov 20 134 sa zúčastnilo na voľbách 9 920 voličov, čo predstavuje 49,26 %-tnú účasť.

Za primátora Mesta Pezinok bol zvolený Ing. arch. Igor Hianik.
Získal 5 268 hlasov, čo predstavuje 53,98 % z odovzdaných platných hlasov.


Celkové umiestnenie kandidátov:

Por.
číslo
Kandidát Počet platných hlasov
1. Ing. arch. Igor Hianik 5 268
2. Mgr. Oliver Solga 2 383
3. Ing. Jozef Chynoranský 1 231
4. Mgr. Kvetoslava Štrbová 811
5. Mgr. Richard Oravec (26. 10. 2018 sa vzdal svojej kandidatúry) 65KANDIDÁTI, KTORÍ BOLI ZVOLENÍ ZA POSLANCOV:

Č. vol.
obvodu
Por.
číslo
Kandidát Počet platných hlasov
01 1. Igor Hianik, Ing. arch. (zvolený za primátora) 1 617
01 2. Marián Šipoš, Ing. 1 298
01 3. Juraj Pátek, Ing. 1 200
01 4. Kvetoslava Štrbová, Mgr. 1 067
01 5. Pátek Marián, MUDr., MPH. 961
01 6. Ľuboš Hidaši, Bc. 917
01 7. Branislav Macháč, Mgr. 808
01 8. Oliver Solga, Mgr. 805
02 1. Ľubomír Čech 234
02 2. Roman Mács, JUDr. 233
03 1. Mária Wagingerová, Mgr. 1 307
03 2. Milan Čech, Ing. 1 241
03 3. Adam Kovačovský 1 105
03 4. Matej Farbula 1 038
03 5. Richard Oravec, Mgr. 849
03 6. Božena Mizerová, Mgr. 778
03 7. Pavel Alexy, prof., Ing. PhD. 709
04 1. Jozef Chynoranský, Ing. 1 046
04 2. Pavol Rybár, Ing. 1 003
04 3. Peter Janeček 946
04 4. Marek Manák, Bc. 931
04 5. Ľubomír Uhlár, Mgr. 918
04 6. Elena Žárska, prof. Ing. CSc. 811
04 7. Peter Kremský, Mgr. 730
05 1. Drahomír Šmahovský 339
05 2. Milan Grell, PhDr. 324


 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

Č. vol.
obvodu
Por.
číslo
Kandidát Počet platných hlasov
01 1. Oliver Solga, Mgr. 805
01 2. Štefan Manko, Bc. 788
01 3. Peter Hyross, PhDr. 544
01 4. Matej Lučenič, Mgr. 532
01 5. Peter Kramár 495
01 6. Emanuel Noga, Ing. 460
01 7. Adam Solga, Mgr. PhD. 448
01 8. Juraj Štít, Ing. 448
01 9. Katarína Tichá, Ing. 429
01 10. Zuzana Vargová, Mgr. 426
01 11. Juraj Hanulík 408
01 12. Michal Krištof, Ing. 315
01 13. Marcel Kanka, Mgr. 275
01 14. Dušan Mažár 235
01 15. Jozef Valko 223
01 16. Vladimír Cuculič 139
02 1. Bohuš Konečný 193
02 2. Milan Pavelka 192
02 3. Peter Berta, Ing. 120
02 4. Andrea Čajkovičová 108
03 1. Miloš Andel, Ing. 640
03 2. Simona Branná, MUDr. 634
03 3. Miroslav Motyčík, PhDr. 517
03 4. Miroslav Holzmann, Mgr. 483
03 5. Mária Nemcová, Mgr. 478
03 6. Pavol Noga, Ing. 449
03 7. Marko Valentovič, Mgr. 378
03 8. Maroč Borza, Ing. 373
03 9. Ján Matuský, Ing. 261
03 10. Miroslav Tullner, Ing. 242
03 11. August Hájik, RNDr. 217
03 12. Juraj Horenitzky 143
04 1. Martin Dulaj, Mgr. 725
04 2. Tomáš Minarský, JUDr. 701
04 3. Ján Čech, Ing. 668
04 4. Tomáš Pitoňák, Mgr. 648
04 5. František Féder 628
04 6. Daniel Strapák 591
04 7. Justín Sedlák, JUDr. 548
04 8. Martin Šušol 505
04 9. Pavol Lukačovič, Ing. 449
04 10. Marek Fajnor, Mgr. art. 408
04 11. Dionýz Majdák, Mgr. 405
04 12. Marie Marušičová 314
04 13. Igor Glova, Mgr. 273
05 1. Roman Šmahovský, Mgr. 309
05 2. Jana Tenczerová, Ing. 213
05 3. Ľubica Reháková, Mgr. 198