Prepnúť na plnú verziu


Kalendár vývozu odpadov v roku 2019

Vytlačené kalendáre vývozu odpadov na rok 2019 sú pre občanov mesta k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu, v Mestskom informačnom centre a na vrátnici Domu kultúry.

Za nakladanie s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu (okrem biologického odpadu, textilu a oleja) zodpovedá, rieši ho a financuje organizácia zodpovednosti výrobcov - NATUR-PACK, a.s. Táto spoločnosť prevzala v zmysle zákona v r. 2016 systém triedenia zavedený Mestom. V roku 2019 zmenila intervaly vývozu papiera z rodinných domov aj napriek nesúhlasu zo strany Mesta. Kalendár je zostavený pre vývoz separátov papier, plasty, sklo, kovy a VKM  z rodinných domov aj zo sídlisk iba do pol roka, pre druhý polrok NATUR-PACK, a.s. prehodnotí intervaly vývozu, následne ich zverejníme.
 

VÝVOZ SEPARÁTOV ZO SÍDLISK

VÝVOZ NETRIEDENÉHO ODPADU - 2x týždenne:
- v pondelok a štvrtok: Sídlisko Sever, ulice Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou a Za hradbami
- v utorok a piatok: ul. 1. mája, Starý dvor, Mierová ul., ul. Obrancov mieru, Nerudova ul., Komenského ul., sídlisko Juh a Muškát.

Turie brehy
počet vývozov 1x7 dní
deň vývozu: streda
Hrnčiarska 2
počet vývozov 2x7 dní
deň vývozu: pondelok, štvrtok
Holubyho 16
počet vývozov 2x7 dní
deň vývozu: pondelok, štvrtok
Dona Sandtnera
počet vývozov 2x7 dní
deň vývozu: pondelok, štvrtok
Zumberská
počet vývozov 2x7 dní
deň vývozu: streda, piatok
Kučišdorfská dol. č. 7
počet vývozov 2x7 dní
deň vývozu: utorok, piatok
Tehelná č. 5
počet vývozov 2x7 dní
deň vývozu: utorok, piatok
Šancova č. 27
počet vývozov 1x7 dní
deň vývozu: pondelok
Šancova č. 4, 6, 8, 10
počet vývozov 2x7 dní
deň vývozu: pondelok, štvrtok

Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne.


VÝVOZ OSTATNÝCH SEPARÁTOV (1100 l) - OBYVATELIA:   ( VERZIA VHODNÁ PRE TLAČ)

MESIAC SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM
Január 10, 24 7, 11, 18, 25 5, 10, 17, 24, 31 8 25
Február 7, 21 1, 8, 15, 22 7, 14, 21, 28 6 22
Marec 7, 21 1, 8, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 11 29
Apríl 4, 17 5, 12, 20, 27 4, 11, 18, 26 8 25
Máj 3, 16, 30 4, 11, 17, 24, 31 3, 10, 16, 23, 30 9 23
Jún 13, 27 7, 14, 21, 28 6, 13, 20, 27 5 20
Júl
August
September
Október
November
December

VÝVOZ SEPARÁTOV Z RODINNÝCH DOMOV

NA STIAHNUTIE:

 • HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát PDF
  Verzia vhodná pre tlač, obsahuje všetky okruhy.
 • HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát ICS:
  OKRUH IOKRUH II AOKRUH II BOKRUH III AOKRUH III BOKRUH IVOKRUH VINICE

  Elektronická verzia harmonogramu vhodná pre použitie v PC, smartfónoch či tabletoch.
  Termíny sú konfigurované na celý rok / polrok vopred v čase o 6.00 - 7.00 h, resp. 5.00 - 6.00 h v letných mesiacoch. Upozornenie na vyloženie nádoby je nastavené 14 hodín vopred, t. z. o 16.00 h predchádzajúceho dňa.
 • MOBILNÁ APLIKÁCIA ODVOZ ODPADU
  Teraz na Google PlayPrehľadný harmonogram odvozu odpadu. Zapnite si upozornenia a už nezabudnete naplniť alebo vyložiť kontajner na ulicu včas pred odvozom. Autor aplikácie: Branislav Kuliha.

 

UPOZORNENIE: Počas letných mesiacov Vás žiadame o vyloženie nádoby v čase o 5.00 hod, v ostatných mesiacoch o 6.00 hod.

OKRUH I
Ulice: Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F. P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. Jaroša, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Šafárikova, Šteberlova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických
Pozor zmena: presun ulíc z okruhu I do okruhu II B: Dobšinského, Mýtna, Pod Lipou, Sama Chalúpku, Sládkovičová, Slnečná, Šancová

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 14, 28 14 2 (streda), 21 2 (streda)
Február 11, 25 11 25 18
Marec 11, 25 11, 18, 25 25 -
Apríl 8, 23 (utorok) 1, 8, 15, 23 (utorok), 29 23 (utorok) 1
Máj 6, 20 6, 13, 20, 27 20 13
Jún 3, 17 3, 10, 17, 24 17 24
Júl 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29
August 12, 26 5, 12, 19, 26
September 9, 23 2, 9, 16, 23, 30
Október 7, 21 7, 14, 28
November 4, 18 11, 25
December 2, 16, 30 9

OKRUH II A
Ulice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Šenkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnianska cesta

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 2 (streda), 15, 29 14 2 (streda), 21 2 (streda)
Február 12, 26 11 25 18
Marec 12, 26 11, 18, 25 25 -
Apríl 9, 24 (streda) 1, 8, 15, 23 (utorok), 29 23 (utorok) 1
Máj 7, 21 6, 13, 20, 27 20 13
Jún 4, 18 3, 10, 17, 24 17 24
Júl 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29
August 13, 27 5, 12, 19, 26
September 10, 24 2, 9, 16, 23, 30
Október 8, 22 7, 14, 28
November 5, 19 11, 25
December 3, 17, 31 9

OKRUH II B
Ulice: Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M. R. Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Na bielenisku, Panholec, Potočná, Radničné námestie, Št. Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel. stanica.
Pozor zmena: presun ulíc z okruhu I: Dobšinského, Mýtna, Pod Lipou, Sama Chalúpku, Sládkovičová, Slnečná, Šancová

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 2 (streda), 15, 29 15 3 (štvrtok), 22 3 (štvrtok)
Február 12, 26 12 26 19
Marec 12, 26 12, 19, 26 26 -
Apríl 9, 24 (streda) 2, 9, 16, 24 (streda), 30 24 (streda) 2
Máj 7, 21 7, 14, 21, 28 21 14
Jún 4, 18 4, 11, 18, 25 18 25
Júl 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30
August 13, 27 6, 13, 20, 27
September 10, 24 3, 10, 17, 24
Október 8, 22 1, 8, 15, 29
November 5, 19 12, 26
December 3, 17, 31 10

OKRUH III A
Ulice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta,
Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 3 (štvrtok), 16, 30 15 3 (štvrtok), 22 3 (štvrtok)
Február 13, 27 12 26 19
Marec 13, 27 12, 19, 26 26 -
Apríl 10, 25 (štvrtok) 2, 9, 16, 24 (streda), 30 24 (streda) 2
Máj 9 (štvrtok), 22 7, 14, 21, 28 21 14
Jún 5, 19 4, 11, 18, 25 18 25
Júl 3, 17, 31 2, 9, 16, 23, 30
August 14, 28 6, 13, 20, 27
September 11, 25 3, 10, 17, 24
Október 9, 23 1, 8, 15, 29
November 6, 20 12, 26
December 4, 18 10

OKRUH III B
Ulice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová,  Nerudova, Puškinova, Saulakova, SNP, Tehelná, Tolstého, Za dráhou

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 3 (štvrtok), 16, 30 16 4 (piatok), 23 4 (piatok)
Február 13, 27 13 27 20
Marec 13, 27 13, 20, 27 27 -
Apríl 10, 25 (štvrtok) 3, 10, 17, 25 (štvrtok) 25 (štvrtok) 3
Máj 9 (štvrtok), 22 2 a 9 (štvrtok), 15, 22, 29 22 15
Jún 5, 19 5, 12, 19, 26 19 26
Júl 3, 17, 31 3, 10, 17, 24, 31
August 14, 28 7, 14, 21, 28
September 11, 25 4, 11, 18, 25
Október 9, 23 2, 9, 16, 30
November 6, 20 13, 27
December 4, 18 11

OKRUH IV
Ulice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná
Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Orešie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Štúrova, Trnková, Vinice 1, Za Panskou záhradou, Železničná

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 4 (piatok), 17, 31 16 4 (piatok), 23 4 (piatok)
Február 14, 28 13 27 20
Marec 14, 28 13, 20, 27 27 -
Apríl 11, 26 (piatok) 3, 10, 17, 25 (štvrtok) 25 (štvrtok) 3
Máj 10 (piatok), 23 2 a 9 (štvrtok), 15, 22, 29 22 15
Jún 6, 20 5, 12, 19, 26 19 26
Júl 4, 18 3, 10, 17, 24, 31
August 1, 15, 30 (piatok) 7, 14, 21, 28
September 12, 26 4, 11, 18, 25
Október 10, 24 2, 9, 16, 30
November 7, 21 13, 27
December 5, 19 11

OKRUH VINICE

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(vrece)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(vrece)
Január 4, 18 18 18
Február 1, 15 15 15
Marec 1, 15, 29 29 29
Apríl 12, 26 26 26
Máj 10, 24 24 24
Jún 7, 21 21 21
Júl 4 (štvrtok), 19
August 2, 16, 30
September 13, 27
Október 11, 25
November 8, 22
December 6, 20

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z REKREAČNÝCH STREDÍSK
Vývoz kontajnerov z rekreačných oblastí sa robí v utorok, čistenie okolo kontajnerov sa robí v stredu po vývoze.

SLNEČNÉ ÚDOLIE (streda)
MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV
Január 3 (štvrtok), 9, 16, 23, 30 5
Február 6, 13, 20, 27 4
Marec 6, 13, 20, 27 4
Apríl 3 ,10, 17, 25 (štvrtok) 4
Máj 2 a 9 (štvrtok), 15, 22, 29 5
Jún 5, 12, 19, 26 4
Júl 3, 10, 17, 24, 31 5
August 7, 14, 21, 28 4
September 4, 11, 18, 25 4
Október 2, 9, 16, 23, 30 5
November 6, 13, 20, 27 4
December 4, 11, 18, 26 (štvrtok) 4
SPOLU 52

 

STUPY, KUČIŠDORFSKÁ DOLINA (utorok)
MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV
Január 2 (streda), 8, 15, 22, 29 5
Február 5, 12, 19, 26 4
Marec 5, 12, 19, 26 4
Apríl 2, 9, 16, 24 (streda), 30 5
Máj 7, 14, 21, 28 4
Jún 4, 11, 18, 25 4
Júl 2, 9, 16, 23, 30 5
August 6, 13, 20, 27 4
September 3, 10, 17, 24 4
Október 1, 8, 15, 22, 29 5
November 5, 12, 19, 26 4
December 3, 10, 17, 23 (pondelok) 4
SPOLU 52


DRUHY KOMUNÁLNYCH ODPADOV:
 • NETRIEDENÝ ODPAD
  • zbiera sa: odpad z plastov, kovu, textílie a odpady, ktoré nepatria medzi zberový papier, biologický odpad a zberové sklo
  • nesmie obsahovať: olovené batérie a akumulátory, monočlánky, žiarivky a výbojky, starý olej, olejové filtre, obaly a handry znečistené škodlivinami, chemikálie, lieky, lepidlá, farby, laky, pracie prostriedky, obaly zo sprejov, elektronické súčiastky, televízory, chladničky
 • BIOLOGICKÝ ODPAD
  • zbiera sa: odpad z domácnosti (zostatky z ovocia a zeleniny, chlieb...) alebo zo záhradníckej činnosti (lístie, tráva, kvety, zelenina, vetvy a iné)
  • nesmie obsahovať: kuchynský a reštauračný odpad, zvyšky jedál a potravín, exkrementy zvierat, uhynuté zvieratá, mäso, tekuté a tvrdé zvyšky, sklo, porcelán, potraviny v obaloch
 • PAPIER
  • zbiera sa: noviny, časopisy,reklamné letáky, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká, katalógy, kartóny
  • nesmie obsahovať: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiaca páska, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety
 • SKLO
  • zbiera sa: biele aj farebné fľaše a črepy z nich, tabuľové sklo, sklenené poháre
  • nesmie obsahovať: porcelán, zrkadlá, dymové sklo, autosklo, drôtové sklo, kameninu...
 • PLASTY
  • zbiera sa: PET fľaše (stlačené), fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, tekutých mydiel, fľaše od citrónových štiav, fľaše s označením PP, igelitové tašky, fólie zo stavebnín, fólie z pracích práškov, tégliky, EPS
  • nesmie obsahovať: znečistené plasty, viacvrstvové obaly, linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami

Prosíme Vás o dôkladnejšie triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.