Prepnúť na plnú verziu


Zimná údržba miestnych komunikácií

Táto informácia bola publikovaná od 08. 01. 2019 do 15. 01. 2019

Mesto Pezinok vykonáva zimnú údržbu na miestnych komunikáciách, ktorých je vlastníkom alebo sú v jeho správe. Okrem týchto ciest sú v Pezinku komunikácie, ktoré po vybudovaní neboli odovzdané Mestu, preto za ich údržbu Mesto nezodpovedá. Taktiež Mesto nevykonáva údržbu ciest v extraviláne (napr. vo vinohradoch a v lesoch rekreačných oblastí).


V priložených mapkách sú vyznačené:

  1. komunikácie, ktoré sú v správe a údržbe mesta
  2. komunikácie, ktoré Mesto nespravuje a ani celoročne nevykonáva ich údržbu

 

Ing. Oľga Moťovská
oddelenie výstavby a životného prostredia

 

1. Komunikácie, ktoré sú v správe a údržbe mesta

 

2. Komunikácie, ktoré Mesto nespravuje a ani celoročne nevykonáva ich údržbu