Prepnúť na plnú verziu


Referát miestnych daní má vo februári nestránkové štvrtky

Referát miestnych daní (správa miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad) má počas mesiaca február 2019 vo štvrtok nestránkový deň určený na spracovanie priznaní k dani z nehnuteľností a KO na spracovanie zmien.

Za pochopenie ďakujeme.
Matúš Meňhart
prednosta MsÚ