Prepnúť na plnú verziu


Gesto pre mesto - Lúčny koberec na Severe

Mesto Pezinok sa zapojilo do programu Gesto pre mesto, ktorú vyhlásila Reiffeisen bank, kde môže byť podporený 1 projekt z piatich a to sumou 1 000 € na jeho realizáciu. Táto  výzva je zameraná na prírodné a sociálne prostredie. Mesto Pezinok predložilo projekt s názvom Lúčny koberec na Severe.

Cieľom pilotného projektu je zveľadiť pôvodnú verejnú zeleň s výmerou 565 m2, ktorá sa nachádza medzi bytovými domami ako súčasť parku z celkovej plochy 10 000 m2 spôsobom výsevu lúčnej zmesi tráv, letničiek a trvaliek. Po zakvitnutí lúčneho koberca bude môcť verejnosť, od tých najmladších až po najstarších, na vlastné oči pozorovať mikroživot na tomto unikátnom verejnom priestranstve, pretože pestrá paleta lúčnych kvetov priťahuje motýle, včielky a drobný hmyz. Pri výsadbe a úprave zelenej plochy budú spolupracovať s Mestom Pezinok, BROZ, o.z., Živica aj obyvatelia sídliska Sever.

Hlasovať môžete na linku https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/pezinok/4130 a to do 31. marca 2019.