Začalo sa kosenie trávnikov

Táto informácia bola publikovaná od 23. 04. 2019 do 01. 05. 2019

I. kolo kosenia trávnikov na verejných priestranstvách sme zahájili 8. apríla 2019 v poradí:

  • sídlisko Sever
  • centrum a vstupy do mesta (pred Veľkou nocou)
  • sídliská Muškát I.- III.
  • Grinava
  • sídl. Juh
  • ul. 1. mája
  • sídl. Za hradbami
  • sídl. Starý Dvor.


Predpokladaný termín začiatku II. kola kosenia je 15. máj 2019.

 

oddelenie výstavby a životného prostredia
Mestský úrad Pezinok