Revitalizácia križovatky ciest II/502 a II/503

Táto informácia bola publikovaná od 25. 04. 2019 do 05. 05. 2019

V rámci revitalizácie cesty II/503 – Senec – Viničné – Pezinok Vás chceme informovať o realizácí prác VI. etapy – križovatky ciest II/502 a II/503 v k.ú. mesta Pezinok.

Práce súvisiace s obnovou krytu vozovky sú rozdelené na viacero samostatných etáp, z dôvodou zachovania prejazdnosti vo všetkých smeroch mimoúrovňovej križovatky.

Termín realizácie prác: 24. 4. 2019 – 5. 5. 2019.

Ing. Martin SAMEK
Odbor správy a investícií
REGIONÁLNE CESTY BRATISLAVA, a.s.

 

 
Schéma frézovania vozovky II/503 - Senec - Viničné - Pezinok