Ukončené výberové konania na pozície vedúcich pracovníkov

Táto informácia bola publikovaná od 07. 05. 2019 do 12. 05. 2019

Výberový proces na vedúce pracovné pozície bol ukončený a úspešní kandidáti z výberových konaní akceptovali ponuky. Chceme sa všetkým záujemcom o tieto pracovné pozície veľmi pekne poďakovať za záujem.

Referát ľudských zdrojov
Mestský úrad Pezinok