Uzavretie Centrálnej mestskej zóny v dňoch 6. - 9. 6. 2019

Táto informácia bola publikovaná od 06. 06. 2019 do 09. 06. 2019
Vážení spoluobčania,
oznamujeme všetkým podnikateľským subjektom a obyvateľom, že v súvislosti s blížiacimi sa Keramickými trhmi, ktoré sa budú konať v dňoch 7. - 9. júna 2019, bude uzavretá Centrálna mestská zóna a to:
 • Radničné námestie (parkovisko)
  od 5. 6. 2019 od 17.00 hod.
 • Radničné námestie, ul. Kollárova, ul. M. R. Štefánika, časť Meisslovej ul. (od križovatky s ulicou Záhradná)
  od 6. 6. 2019 od 06.00 hod. do 9. 6. 2019 cca do 20.00 hodiny
 • Prezentácia keramikárov bude na Radničnom námestí a na ul. M. R. Štefánika

Vjazd vozidiel do Centrálnej mestskej zóny bude povolený len za účelom zásobovania cez hlavný vstup na Radničnom námestí z ulice Holubyho a to:
 • dňa 6. 6. 2019 (štvrtok) počas celého dňa
 • dňa 7. 6. 2019 (piatok)  do 12.00 hod.
 • dňa 8. 6. 2019 (sobota) do   8.00 hod.
 • dňa 9. 6. 2019 (nedeľa) vstup nepovolený

   
Toto opatrenie je nutné z dôvodov zabezpečenia stavby tribúny, stanu pre keramické dielne, predajných stánkov a ostatných prác týkajúcich sa prípravy a realizácie trhov.
Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť a veríme, že úspech tohto kultúrno-spoločenského podujatia je spoločným želaním nás všetkých.

 

Ing. arch. Igor Hianik
primátor mesta Pezinok