Tábor mestských policajtov má za sebou ďalší úspešný ročník

Táto informácia bola publikovaná od 20. 08. 2019 do 30. 08. 2019

Mestská polícia Pezinok zorganizovala tento rok už 17. ročník športovo-náučného tábora pre deti od 6 do 16 rokov. Oddelenie prevencie kriminality pripravilo týždeň nabitý kreatívnym programom, ktorého súčasťou bolo i preventívne predchádzanie nežiaducich javov u detí a mládeže.

Tábor sa konal v termíne od 27. júla do 3. augusta v rekreačnej oblasti Duchonka Land v obci Prašice. „Deti si užili množstvo zábavy, ale absolvovali aj besedy zamerané na elimináciu sociálno-patologických javov, športové, tvorivé, náučné, logické, postrehové a vytrvalostné hry,“ povedala koordinátorka prevencie kriminality Mestskej polície Pezinok (MsP) Lucia Korytárová. Malí táborníci si vyskúšali streľbu zo vzduchovky, kuše a praku, počas  Sparťanského behu si siahli na dno svojich síl a mieru odvahy  a ohňovú show, malé ochladenie zažili počas programu Zimná olympiáda a netradičné slávenie Vianoc. Svoju pozornosť venovali aj návšteve primátora mesta Pezinok Igora Hianika, ktorý prišiel pozrieť, ako sa deťom na Duchonke páči. Vyvrcholením táborového programu bol záverečný karneval, ohňostroj a vecné ceny za ich skvelé výkony.

Letný tábor každoročne organizuje Oddelenie prevencie kriminality MsP. „Sociálne problémy v súčasnej dobe vyvolávajú potrebu intenzívnejšie a kvalitnejšie riešiť vzniknuté problémy, ktoré nepriaznivo pôsobia na spoločnosť i samotných jednotlivcov. Spoločenské prostredie dieťaťa je neustále podmieňované rôznorodými vplyvmi. Dieťa sa stretáva aj s náročnými životnými situáciami, ktoré prinášajú a vyvolávajú vznik sociálno-patologických javov,“ vysvetlila L. Korytárová. Jednou z najúčinnejších metód, ako riešiť problémy, je predchádzanie ich vzniku realizáciou organizovanej a cielenej prevencie, a to aj formou detských letných táborov. „Cieľom nášho letného tábora je budovanie vlastnej zodpovednosti, prosociálnosti, učenie sa základným životným hodnotám, ľudským právam a slobode, ochrane života a zdravia iných, ale aj vlastného,“ dodala L. Korytárová.

Športovo-náučný tábor MsP sa každý rok teší veľkej obľube. Za program, atmosféru i celkovú organizáciu letného tábora sú vďačné deti aj rodičia. „Ďakujeme za skvelú organizáciu, komunikáciu smerom k rodičom i úžasný prístup k deťom. Ďakujeme vedúcej tábora Lucii Korytárovej i celému tímu  a veríme, že tábor Mestskej polície Pezinok bude aj naďalej neoddeliteľnou súčasťou aktivít mesta pre naše deti, ktoré sa už teraz tešia na ďalší ročník,“ vyjadrili svoju vďaku rodičia šťastných a spokojných detí, ktoré strávili nezabudnuteľný týždeň na Duchonke.

Text: MsP/(r), foto: MsP

fb