Participatívny rozpočet - výsledky hlasovania

Táto informácia bola publikovaná od 13. 09. 2019 do 20. 09. 2019

Tento rok prišlo Mesto Pezinok prvýkrát s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote a výzva smerovala na verejnú zeleň v našom meste. Predstavujeme vám projekty, ktoré prostredníctvom poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Pezinok, časť participatívny rozpočet, získajú dotáciu na realizáciu svojich nápadov.

Do hlasovania sa zapojilo 1315 občanov mesta Pezinok, ďakujeme.
V priebehu nasledujúcich dvoch týždňov budeme navrhovateľov projektov kontaktovať.


PORADIE PROJEKTOV, PODĽA VAŠICH HLASOV, JE NASLEDOVNÉ:

1. Faunová záhrada 281 hlasov
2. Nový parčík na ulici 1. mája 43 - 1. etapa 188 hlasov
3. Oddychová a relaxačná zóna VN Dolná tehelňa Pezinok 149 hlasov
4. Predĺženie gaštanovej aleje na Suvorovovej 147 hlasov
5. Revitalizácia detského ihriska na Starom Dvor 133 hlasov
6. 1. etapa výsadby - Revitalizácia parku Grinava 120 hlasov
7. Úprava okolia vstupu do bytového domu na Svätoplukovej 5 109 hlasov
8. Skrášlime si detské ihrisko na Hroznovej 106 hlasov
9. Skrášlenie elektrických rozvodových skriniek v centre mesta 30 hlasov
10. Levanduľové záhony 20 hlasov
11. Ostrovčeky na hlavnom ťahu v Grinave 20 hlasov
12. Nový parčík na ulici 1. mája 43 - 2. etapa 12 hlasov


Bližšie informácie o projektoch: https://rozhodni.pezinok.sk/projekty/