Amatérska foto súťaž sa predlžuje

Táto informácia bola publikovaná od 30. 09. 2019 do 31. 10. 2019

Amatérsku fotografickú súťaž s názvom MESTO PEZINOK OČAMI PEZINČANOV, ktorá bola vyhlásená na obdobie od 5. 8. do 18. 10. 2019, sa predlžuje. Fotografie na tému Život vo vinohrade (víno a vinohrady) môžete posielať do konca októbra.

Keďže jeseň je najfarebnejším ročným obdobím, ktoré ponúka množstvo krásnych záberov, ukončenie foto súťaže sa posúva na 31.októbra. Do súťaže, v rámci ktorej sú vytvorené dve kategórie  - Junior do 18 rokov a Senior nad 18 rokov, sa môže zapojiť široká verejnosť (len amatérski fotografi). Najlepšie diela vyberie odborná hodnotiaca komisia a nebude chýbať ani lákavá cena verejnosti. Vyhodnotenie súťaže a slávnostné odovzdávanie cien je naplánované na november 2019. Cieľom projektu je skrášliť výhernými fotografiami priestory MsÚ vo vnútorných koridoroch a na schodiskách budovy.

Podmienky súťaže:
Súťažiaci môžu zasielať svoje fotografie elektronicky do 31.októbra 2019 na mailovú adresu sutazfotografia@msupezinok.sk vo veľkosti max. 7 MB, formát na šírku. Každý môže zaslať jednu fotografiu. Potrebné je uviesť meno a priezvisko, názov fotografie, vek pre zaradenie do príslušnej kategórie, súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR) a čestné prehlásenie, že účastník súťaže nie je profesionálnym fotografom.