Do súťaže o ihrisko Žihadielko ideme s lokalitou č. 3 - roh Silvánovej a Rulandskej

Táto informácia bola publikovaná od 27. 11. 2019 do 05. 12. 2019

Mesto Pezinok prihlási do súťaže o ihrisko Žihadielko pozemok, ktorý sa nachádza na rohu Silvánovej a Rulandskej ulice v blízkosti bytového domu č. 10 na mieste pôvodného detského ihriska. Ide o lokalitu, ktorá v hlasovaní prebiehajúcom od 11. do 22. novembra 2019 na webovej stránke mesta, získala najvyšší počet hlasov.

Spoločnosť Lidl Slovenská republika bude v roku 2020 organizovať posledné kolo súťaže o výstavbu typizovaného detského ihriska Žihadielko pre deti od 6 do 12 rokov. Jednotlivé mestá a obce sa do súťaže môžu zaregistrovať do 30. novembra 2019. Mesto Pezinok do výberu konkrétnej lokality pre ihrisko Žihadielko zapojilo tento rok i verejnosť. Obyvatelia mohli za najvhodnejšie umiestnenie ihriska od 11. do 22. novembra 2019 hlasovať na webovej stránke mesta. Na výber boli tri navrhované možnosti na sídlisku Muškát: 

  • Lokalita 1 (v hlasovaní ako ALT. 1)
    Pozemok sa nachádza na Muškátovej ulici medzi parkovacou plochou a bytovým domom č. 17. Ide o zelenú plochu, ktorá je prístupná zo všetkých strán.
  • Lokalita 2 (v hlasovaní ako ALT. 2)
    Pozemok sa nachádza na Muškátovej ulici za blokom bytových domov č. 2 a 4. Ide o priestor vo vnútrobloku ohraničený predmetnými bytovými domami.
  • Lokalita 3 (v hlasovaní ako ALT. 3)
    Pozemok sa nachádza na rohu Silvánovej a Rulandskej ulice v blízkosti bytového domu č. 10 na mieste pôvodného detského ihriska.


Analýzou prebiehajúceho hlasovania boli zistené viacnásobné pokusy o podvodné hlasovanie. Najviac takýchto hlasov pribudlo v piatok 22. novembra v čase od 16.40 h do polnoci, a to v prípade ALT. 2  a v prípade ALT. 3. V súlade s podmienkami hlasovania, ktoré mesto Pezinok zverejnilo pri spustení hlasovania 11. novembra 2019, boli všetky podvodné hlasy odrátané.
 

Po vyhodnotení a zrátaní platných hlasov je výsledok nasledovný:

1. miesto – ALT. 3 – 152 platných hlasov
2. miesto – ALT. 2 – 132 platných hlasov
3. miesto – ALT. 1 – 20 platných hlasov