Stanovisko k medializovaným prípadom nepovoleného záberu verejného priestranstva

Táto informácia bola publikovaná od 02. 12. 2019 do 09. 12. 2019

Primátor mesta Pezinok Igor Hianik a vedúca oddelenia propagácie, komunikácie a IT Erika Liptáková sa 29.11.2019 stretli s redaktorom spravodajstva TV Markíza, aby v súlade s prísľubom vedenia mesta:

 • poskytli TV Markíza všetky informácie mesta Pezinok týkajúce sa riešenia občianskych podnetov v prípadoch nepovoleného záberu verejného priestranstva,
 • reagovali na jednostranné informácie občanov prezentované v reportážach a príspevkoch TV Markíza odvysielaných 20. a 22.11.2019.


Vyjadrenie primátora Pezinka k obom medializovaným prípadom odvysielala TV Markíza v spravodajskej relácii Televízne noviny 30.11.2019. Mesto Pezinok sa prostredníctvom svojho stanoviska zároveň rozhodlo poskytnúť všetky fakty prezentované na stretnutí redaktorovi TV Markíza k vybraným medializovaným informáciám o riešení prípadov nepovoleného záberu verejného priestranstva, ktoré odzneli v reportážach a príspevkoch TV Markíza 20.11.2019, 22.11.2019 a 30. 11.2019.

Informácie  o vývoji riešenia občianskych podnetov nepovoleného záberu verejného priestranstva prezentovalo vedenie mesta najskôr poslancom Mestského zastupiteľstva na ostatnom zasadnutí 28.11. 2019.

Stručné zhrnutie jednotlivých prípadov:

 • Prípad č. 1 (ulica Fraňa Kráľa)
  • Na občana podané občianske podnety – navezená kamenná drť a nepovolené parkovanie
  • Zaslaná jedna výzva mesta na odstránenie nepovoleného záberu verejného priestranstva
  • Stanovená jedna lehota na odstránenie nepovoleného záberu
  • Odstránenie nepovoleného záberu verejného priestranstva v prvej lehote
  • Záver: ŽIADNA VYRUBENÁ DAŇ
 • Prípad č. 2 – medializovaný (Šteberlova ulica)
  • Mesto evidovalo podnet na nepovolený záber verejného priestranstva od 2.11.2017
  • Na občana podané občianske podnety – navezená kamenná drť a nepovolené parkovanie
  • V roku 2018 zaslané dve výzvy mesta – zásielky neprevzaté
  • V roku 2019 zaslaná tretia výzva mesta na odstránenie nepovoleného záberu verejného priestranstva
  • Stanovené tri lehoty na odstránenie nepovoleného záberu
  • Odstránenie nepovoleného záberu verejného priestranstva v tretej lehote
  • Záver: PRÍPAD V RIEŠENÍ
 • Prípad č. 3 – medializovaný (Malacká cesta)
  • Na občana podané občianske podnety – navezená kamenná drť a nepovolené parkovanie
  • Zaslaná jedna výzva mesta na odstránenie nepovoleného záberu verejného priestranstva
  • Stanovené dve lehoty na odstránenie nepovoleného záberu
  • Druhá lehota nedodržaná
  • Odstránenie nepovoleného záberu verejného priestranstva po druhej lehote
  • Záver: PRÍPAD V RIEŠENÍ – VYRUBENÁ DAŇ VO VÝŠKE 10 950,00 EUR v zmysle platného VZN
  • Súčasný stav: prebieha odvolacie konanie v zmysle platných daňových predpisov

 

V nasledujúcich prílohách sú k dispozícii:


Erika Liptáková
Vedúca oddelenia propagácie, komunikácie a IT