Predĺžené parkovanie v parkovacej zóne časti Záhradná ulica č. 1 - 9

Táto informácia bola publikovaná od 10. 12. 2019 do 24. 12. 2019

Držiteľom rezidentských parkovacích kariet vydaných Mestom Pezinok, ktoré platia v ohraničenej zóne parkovania v časti Záhradná ulica č. 1 - 9, s vydaným dátumom platnosti parkovania na rok 2019 sa automaticky predlžuje platnosť do 29.02.2020.
 
Uvedený oznam neplatí pre vydané povolenia prístupu ku garážam, ku ktorým sa už uvedené povolenia nevydávajú.